Arbo tips: Hoe motiveer je je medewerkers? 

Arbo tips: motivatie

18 oktober 2022

Hoe motiveer je je medewerkers?

Motivatie en competenties vormen een cruciaal koppel bij het managen van mensen. Competenties en vaardigheden zorgen ervoor dat mensen zich kunnen inzetten voor de organisatie; motivatie dat ze het ook willen. Gemotiveerde mensen leveren betere prestaties en de motivatie van de medewerkers is één van de succesbepalende factoren van de organisatie!

7 Tips om de motivatie van je medewerkers te versterken

 1. Stel doelen
  Doelen wekken energie op en brengen ons in beweging. Zij houden ons ook op het juiste spoor. Doelen moeten realistisch zijn maar ook uitdagend. Zorg daarom dat de doelstellingen niet te gemakkelijk zijn want dan stimuleer je mensen niet om het beste uit zichzelf te halen.
 2. Verwacht het beste
  Als je verwacht dat iemand iets bereikt, dan bereikt hij dat ook. Positieve verwachtingen leveren positieve resultaten op. Omgekeerd is het ook zo dat als je mensen het etiket opplakt dat ze onvoldoende presteren, de prestaties daaronder lijden. Mensen hebben de neiging om te voldoen aan de verwachtingen die we van hen hebben en ontwikkelen het zelfvertrouwen dat hun de moed en de wilskracht geeft om er aan te voldoen.
 3. Geef medewerkers ruimte
  Mensen willen zelf keuzes kunnen maken en kunnen handelen met een zekere mate van zelfstandigheid. Je kunt op verschillende manieren tegemoet komen aan de behoefte aan autonomie. Je kunt medewerkers duidelijk maken wat het uiteindelijke belang en doel van de organisatie of dienst is en hen de bevoegdheid geven om naar eigen inzicht volgens dat belang te handelen.
 4. Zorg voor feedback
  Mensen moeten weten of ze op het goede spoor zitten. Zo kan tijdens het uitvoeren van de taak zelf blijken of iemand het goed of slecht doet. Klanten, collega’s, leidinggevenden, leveranciers, enz. kunnen de medewerker vertellen wat niet goed en wat wel goed gaat. Een medewerker kan ook zelf op zoek gaan naar feedback, of anderen om advies vragen.
 5. Geef complimenten
  Vaak worden werknemers alleen aangesproken als ze iets niet goed hebben gedaan. Maar iedereen heeft behoefte aan erkenning. Complimenten zijn daarom waarschijnlijk het meest onderschatte sociale instrument dat we tot onze beschikking hebben om de motivatie te versterken. Complimenten stimuleren mensen om iets te laten zien dat je kunt honoreren. Ze ontspannen zich en willen het beste van zichzelf geven. Complimenten moeten op de eerste plaats gemeend zijn. Dat kan alleen bij gedragingen die de moeite van het complimenteren waard zijn.
 6. Versterk het gevoel van competentie
  Mensen willen hun omgeving begrijpen en beheersen en ze willen het gevoel hebben dat ze bekwaam zijn. Ze willen de nodige capaciteiten hebben en die kunnen inzetten om goed werk te leveren. Voldoende uitdagende taken geven een gevoel van competentie. Vertrouwen hebben in wat de medewerker kan en positieve verwachtingen uiten, verhoogt tevens het gevoel van bekwaamheid. Ook positieve feedback doet het besef van competentie toenemen terwijl negatieve feedback dit doet afnemen.
 7. Creëer een prettige werkomgeving
  Werknemers kunnen zich verbonden voelen wanneer ze deel uitmaken van een hecht team en hun persoonlijke gevoelens en gedachten kunnen delen met collega’s. Het is daarom belangrijk een sfeer te creëren waarin iedereen zich geaccepteerd, gewaardeerd en belangrijk voelt. Dat kun je bijvoorbeeld doen door medewerkers beter te leren kennen en hun eigenheid te erkennen en te respecteren. Verder kun je ervoor zorgen dat ieder zijn mening kan uiten en dat ernaar geluisterd wordt. Je kunt zorgen voor een sfeer van samen werken en samen leren en informele momenten organiseren. Zorg er ook voor dat nieuwkomers zich thuis voelen in het team en de organisatie.

Heb je moeite om je medewerkers (team) te motiveren, neem dan contact op met onze adviseurs, Ielse Lohuis, Aad Braal of Werner Verboom.


Neem contact met ons op

Geïnspireerd geraakt of behoefte om met ons in gesprek te komen? Neem contact met ons op. Bel direct: 030-605 33 36 of gebruik het formulier via onderstaande knop.

Auteur:

Aad Braal

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.