Arbo tips: Hoe ziet een goede BHV organisatie eruit? 

BHV - Bedrijfshulpverlening

28 november 2022

Hoe ziet een goede BHV organisatie er uit?

We krijgen vaak de vraag hoeveel BHV-ers het bedrijf moet hebben. De arbowet schrijft geen exact aantal voor, maar geeft aan dat het op maat moet zijn voor de risico’s in het bedrijf. Voor het MKB bedrijf kun je de BHV-organisatie inrichten op basis van de volgende 5 tips.

5 Tips voor een goede BHV organisatie

 1. Zorg voor een goede Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
  Bepaal de risico’s van het bedrijf en stel vast welke restrisico’s er zijn die tot calamiteiten kunnen leiden. Denk bijvoorbeeld aan hitte, kortsluiting van apparatuur wat tot brand kan leiden. Of trappen, een gladde vloer en obstakels die kunnen leiden tot vallen. Maar stel ook vast of het pand logisch is, overal de noodwegen duidelijk zijn aangegeven en een noodsignaal medewerkers kan waarschuwen, zodat iedereen bij het afgaan van het signaal het pand snel kan verlaten. Als er regelmatig monteurs, uitzendkrachten, ZZPers of derden aanwezig zijn op het terrein of in het gebouw, is de zelfredzaamheid al direct kleiner.
  De BHV-organisatie dient afgestemd te zijn op de zelfredzaamheid van medewerkers en bezoekers en op de restrisico’s die aanwezig zijn.
 2. Zorg voor goede vluchtwegaanduiding, panieksluiting en maak afspraken over ontruiming
  Hang plattegronden op doorgangsplaatsen waar duidelijk de plattegrond, de vluchtwegen en de brandblusmiddelen / EHBO koffer op zijn aangegeven. Hierdoor kan iedereen zijn snelste vluchtweg bepalen. Het aanbrengen van goede bebording en noodverlichting maakt het makkelijker om in het donker snel je vluchtweg te kunnen vinden en je te oriënteren. Bedankt daarbij dat het in de winter vroeg en laat op de werkdag al donker kan zijn als het licht uitvalt. Het is goed als je van alle plaatsen in het pand een noodweg aanduiding kunt zien hangen. Vluchtwegdeuren dienen met één handeling open te kunnen en moeten uiteraard altijd vrij toegankelijk zijn.
 3. Zorg voor een minimale bezetting BHV-ers en leid ze op
  Bepaal hoeveel BHV-ers nodig zijn en laat hen een BHV-opleiding volgen. Deze opleiding wordt doorgaans jaarlijks herhaald (dit is geen eis, maar wordt wel vanzelfsprekend geacht). Één BHV-er is geen BHV-er, omdat deze bij ziekte en vakantie niets kan doen, een minimum van twee is dus altijd vereist. Een bedrijf mag ook afspraken maken met bedrijven in hetzelfde pand om samen te werken, maar het optreden van BHV-ers blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever van elk bedrijf.
 4. Maak afspraken met de BHV-ers en oefen in calamiteiten
  Zorg dat de BHV-ers samen afspraken maken wie wat doet bij een calamiteit. Bedenk realistische scenario’s wat er kan gebeuren. Voorbeelden:


  • Het tosti-ijzer vat vlam en er ontstaat een kleine brand waardoor de rookmelder in de kantine afgaat.
  • Er is kortsluiting in een machine en daar komt rook vanaf waardoor een medewerker alarm slaat.
  • Er glijdt een medewerker uit en die ligt ongelukkig tussen twee machines.
  • Iemand ruikt gas bij de ketel.
  • Etc.


  Op basis van de scenario’s stel je vast wat de BHV-ers in die situatie gaan doen en wie wat oppakt. Stel daarbij vragen als: Wie belt de brandweer? Wie draait de hoofd gaskraan uit en waar zit die? Wie pakt als eerste de EHBO-koffer of de AED?

  Oefen ook met de scenario’s. Dat kan heel goed in de avond als iedereen naar huis is, maar een oefening met medewerker erbij is uiteraard ook prima. Bij het oefenen begin je eenvoudig:

  • Voorbereide oefening waarbij iedereen weet wat er gaat gebeuren
  • Voorbereide oefening waarbij alleen de BHV-ers weten wat er gaat gebeuren
  • Oefening waarbij slechts 1 BHV-er weet wat er gaat gebeuren.

  Zorg er wel voor dat de directie achter het oefenplan staat en dat de brandweer of alarmdienst op de hoogte is als er een doorgeschakelde brandweerinstallatie aanwezig is. Evalueer de oefening na afloop en maak er een kort verslag van, zodat aantoonbaar is dat de BHV-ers regelmatig oefenen.
 5. Maak een alarmkaart
  Geef op een alarmkaart (A4-formaat) aan wat medewerkers en bezoekers moeten doen bij een calamiteit (brand, rook, ongeval, etc) en hang deze op goed zichtbare plaatsen in het gebouw. De binnenzijde van de WC-deur is een geschikte plaats, maar ook bij de ingang, de kantine, het publicatiebord, etc. Als er regelmatig sprake is van bezoekers en derden die ook in productieruimtes moeten komen, dan is het goed om een veiligheidsinstructie te maken die kan worden uitgereikt of getoond op een scherm bij binnenkomst.

Wil je hulp bij het opstellen van de RI&E, het organiseren van BHV, het houden van oefeningen en het maken van afspraken, neem dan contact op met onze adviseurs Ielse Lohuis, Paul Hartgers of Werner Verboom.


Neem contact met ons op

Geïnspireerd geraakt of behoefte om met ons in gesprek te komen? Neem contact met ons op. Bel direct: 030-605 33 36 of gebruik het formulier via onderstaande knop.

Auteur:

Ielse Lohuis

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.