Een bestaande machine wijzigen: mag dat? 

Machines aanpassen - CE - PKM

31 januari 2023

Het machinepark kan in de loop van de tijd niet meer voldoen aan de veranderende vraag of behoefte. Investeren in nieuwe machines is de kortste weg, maar vraagt ook om forse investeringen. Vaak blijkt dat met (kleine) aanpassingen aan bestaande machines, de oplossing dichterbij te zijn en meestal goedkoper. Alleen, een bestaande machine aanpassen, mag dat wel?

Ja, mits

Het antwoord is: ja! Een bestaande machine mag gewijzigd worden, mits:

  • er aan de eisen wordt voldaan;
  • de risico’s van wijziging beoordeeld worden;
  • de risico’s en beoordeling goed worden vastgelegd.

Op de gewijzigde machine moet weer CE komen. Dat betekent dat aan de eisen van de Machinerichtlijn voldaan moet worden, te weten het opstellen van een technisch dossier, het uitvoeren van een risico analyse en het opstellen van een handleiding.

De vraag blijft dan of dit ook zo moet voor het niet gewijzigde deel van de machine. Deze valt immers nog onder de oude CE. En inderdaad, alleen de wijziging moet gedocumenteerd worden, van de oude CE is een TD of een CE verklaring van de fabrikant voldoende in het nieuwe TD.

Altijd een risicobeoordeling

Aan te bevelen is om altijd een risicobeoordeling te maken, ook als de wijziging eenvoudig lijkt. Bekijk goed hoe de vernieuwde machine werkt en leg dit vast. Meestal valt het mee. Wordt er wel veel gewijzigd of komen er nieuwe functies bij, dan moet hiervan natuurlijk wel een volledig TD bijgehouden worden.

Als aan alle eisen is voldaan en eventueel aanpassingen aan de machine zijn gedaan om risico’s te voorkomen, kan een eigen CE plaatje op de machine gezet worden.

Controleer het bestaande machinepark

Kortom, wijzigen van bestaande machines mag, maar volg de regels van de Machinerichtlijn. Controleer overigens eerst maar eens of er al gewijzigde machines zijn en of de CE nog wel de machine dekt. Want daarmee kan je problemen krijgen met de arbeidsinspectie bij een controle.

Advies over aanpassingen van machines?

Kijk voor meer informatie op Kennisgebieden: Kwaliteit, normering en veiligheid en klik op Implementatie van Europese richtlijnen CE.
Of neem contact op met PKM voor een gesprek met een van onze adviseurs.


Neem contact met ons op

Geïnspireerd geraakt of behoefte om met ons in gesprek te komen? Neem contact met ons op. Bel direct: 030-605 33 36 of gebruik het formulier via onderstaande knop.

Auteur:

Paul Hartgers

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.