Controle energiebesparing 

energiemeter

Controle energiebesparing door de Gemeente

Bent u er klaar voor? Voorkom een boete

Nationale wet- en regelgeving verplicht de meeste ondernemers tot energiebesparing. In het Activiteitenbesluit staat dat alle energiebesparende maatregelen genomen moeten worden met een terugverdientijd van vijf jaar of korter. Wilt u weten of deze verplichtingen ook voor uw bedrijf gelden, lees dan verder! Ook moet de overheid via het E-loket geïnformeerd worden welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn.
Via de link  https://metaalunie.nl/Kennisbank/Milieu-energie/Informatieplicht-energiebesparing van de Koninklijke Metaalunie kunt u beoordelen of deze verplichtingen ook voor uw bedrijf gelden.

Deze informatieplicht geldt sinds de zomer van 2019, maar we komen nog steeds bedrijven tegen, die niet aan deze bepaling voldoen. Ook blijkt dat er nog voorgenomen acties open staan in de melding, waaruit de gemeente kan opmaken dat er onvoldoende maatregelen zijn of worden getroffen.

De Gemeentes zijn verantwoordelijk voor controle en handhaving. Dit doen ze door de melding in te controleren. Als er op dit moment nog maatregelen openstaan met de mededeling dat er nog acties in moet worden genomen, dan kan het bedrijf een brief verwachten met de eis dat de acties binnen 6 maanden alsnog moet zijn uitgevoerd of dat in overleg met de gemeente een plan van aanpak moet worden opgesteld. Als niet wordt voldaan aan de eisen, dan kan de Gemeente een bestuursrechtelijke maatregel opleggen (bijv. een boete) en een handhavingstraject starten.

Om dit te voorkomen kunt u de volgende acties nemen:

  • Controleren of de informatieplicht melding energiemaatregelen voor het bedrijf verplicht is via de website van de Metaalunie (zie boven).
  • De melding energiemaatregelen uitvoeren via deze website van het RVO. Hiervoor heeft u e-herkenning nodig (minimaal niveau 2).
  • De eerder gedane melding energiemaatregelen na verloop van tijd, bijv. een jaar, controleren en indien nodig actualiseren via dezelfde website als bij 2.

Er is een brancheafhankelijke maatregelenlijst opgesteld , waarin de meest aannemelijke maatregelen staan die voor metaal en techniek van toepassing zijn. Via deze link kunt u inzien om welke maatregelen het gaat.

Heeft u vragen over dit onderwerp of kunt u hierbij hulp gebruiken, schroom dan niet ons te benaderen, PKM Paul Hartgers en Werner Verboom.


Neem contact met ons op

Geïnspireerd geraakt of behoefte om met ons in gesprek te komen? Neem contact met ons op. Bel direct: 030-605 33 36 of gebruik het formulier via onderstaande knop.

Auteur:

Paul Hartgers

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.