Deelnemer worden

Unieke dienstverlening met het
PKM-deelnemersschap

Bedrijven uit de metaal- en technische sector kunnen deelnemer worden van Stichting PKM. Het deelnemersschap wordt door de deelnemende bedrijven hoog gewaardeerd. Bedrijven in de MKB metaal- en technische sector zijn met het deelnemersschap verzekerd van een vaste relatiebeheerder die het bedrijf goed kent en zorgt voor passende deskundige hulp.

De extra voordelen:
  • 1 adviesdag (voor basisadvies*) per jaar voor ondernemingen met minder dan 25 medewerkers.
  • 2 adviesdagen (voor basisadvies*) per jaar voor ondernemingen met 25 of meer medewerkers.
  • Gereduceerde tarieven voor adviesdagen na verbruik deelnemers-adviesdag(en).
  • De waarde van het deelnemersschap kan ook aangewend worden voor andere diensten, zoals trainingen.
  • De hoogte van de deelnemersbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting PKM.
De tarieven voor 2024 zijn:
  • Tot 25 medewerkers: € 1.115,-
  • Vanaf 25 medewerkers: € 2.230,-

Bij aanvang van het Deelnemersschap - en vervolgens aan het begin van elk nieuw jaar - wordt de bijdrage in rekening gebracht. Na betaling heeft u recht op de PKM dienstverlening en de voordelen daarvan. Het deelnemersschap loopt altijd tot en met 31 december van het jaar waarin het deelnemersschap wordt aangegaan.

Hoe deelnemersschap aangaan?

Het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier is voldoende om deelnemer te worden. Na ontvangst zal PKM contact met u opnemen en afspraken maken over de door u gewenste dienstverlening en advisering.

Voorwaarden voor deelnemerschap

Voorwaarden voor deelnemerschap van de Stichting PKM

1. Deelnemerschap

Desgewenst kunnen ondernemingen in het MKB metaal tegen invulling en rechtsgeldige ondertekening van een z.g. deelnemersformulier, deelnemer worden van de Stichting PKM.

2. Dienstenpakket

Betaling van het jaarlijks door het bestuur vast te stellen deelnemersbijdrage geeft de onderneming recht op:

2.7 Gratis adviesdagen

    - 1 adviesdag per jaar voor ondernemingen met minder dan 25 werknemers
    - 2 adviesdagen per jaar voor ondernemingen met 25 of meer werknemers.

Deze dagen gelden voor het merendeel van de adviesdiensten.

Het recht op deze dagen die niet voor het einde van het lopende kalenderjaar zijn opgenomen vervalt, tenzij het bestuur op verzoek van de onderneming anders beschikt.

2.2 Korting op additionele adviesdagen

Indien meer dan de beschikbare gratis adviesdag(en) worden afgenomen, wordt voor deelnemers een korting op de reguliere tarieven gehanteerd. Deze korting wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

2.3 Additionele diensten

Naast de gratis adviesdagen en reductie op aanvullende dagen heeft een deelnemer recht op een aanvullend dienstenpakket. Dit pakket wordt jaarlijks vastgesteld.

3. Minimale looptijd

Voor ondernemingen die in de loop van een kalenderjaar deelnemer willen worden geldt een minimale looptijd van het deelnemerschap van 1 kalenderjaar.

4. Algemene voorwaarden

Voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen PKM en opdrachtgever(s) geldende de “algemene voorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten van de Stichting PKM”.

Deze voorwaarden zijn beschikbaar en te downloaden

5. Opzeggen deelnemerschap

Opzegging van het deelnemerschap dient vóór 1 december van het kalenderjaar plaats te vinden. Bij niet tijdige opzegging wordt de onderneming ook voor het nieuwe kalenderjaar als deelnemer aangemerkt.

6 Annulering van de bezoekafspraak

Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de bezoekafspraak wordt geannuleerd, zal de geannuleerde adviesdag geheel in rekening worden gebracht.

Aanmeldingsformulier

ons verhaal

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen is een uitdaging. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.