Hoe regel je BHV op een bouwplaats? 

We krijgen regelmatig vragen over Bedrijfshulpverlening. Eén van de vragen gaat over hulpverlening bij calamiteiten op locatie bij opdrachtgevers, bijvoorbeeld op een bouwplaats. BHV op de bouwplaats is afhankelijk van de afspraken onderling en de situatie ter plaatse en is daarom altijd maatwerk.

De Arbowet schrijft voor dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid voor de werknemer, dus ook in geval van calamiteiten, waar ze ook te werk gesteld zijn.

V&G plan

De werkgever van betreffende onderaannemer is dus in eerste instantie verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers. Daarnaast kan een deel van de verantwoordelijkheid verlegd worden naar partners/aannemers waarmee samen gewerkt wordt, maar daar moeten dan wel goede afspraken over gemaakt zijn. Die regel je in een Veiligheids-en gezondheids- (V&G-)plan voor zover daar afspraken over gemaakt moeten worden. Zonder afspraken kan de verantwoordelijkheid niet verlegd worden en blijft de werkgever zelf aansprakelijk. Dan heb je tot slot nog de locatiebeheerder. Als je op locatie van een ander werkt, dan dient de locatiebeheerder te zorgen voor veiligheid voor eenieder die op zijn locatie gaat werken. Dat geldt in beperkte mate bij nieuwbouw, maar zeker in geval van bestaande bouw. De locatiebeheerder geeft hiervoor meestal calamiteitenprotocollen uit, die door iedere (onder)aannemer moet worden opgevolgd.


VCA gecertificeerd

Ook de opdrachtgever kan een deel van de verantwoordelijkheid verleggen naar (onder)aannemers door schriftelijke afspraken te maken over veiligheid. Dit gebeurt wederom via een contract of een V&G-Plan. Voor dit laatste hebben locatiebeheerders/opdrachtgevers VCA in het leven geroepen. Dat is een middel om een deel van hun verantwoordelijkheid bij (onder)aannemers te leggen en zichzelf te kunnen vrijwaren als er iets op hun locatie gebeurt. 

Met andere woorden: elke partij afzonderlijk moet volgens de wet binnen zijn eigen verantwoordelijkheid zorgen voor de veiligheid van de medewerker bij calamiteiten, maar mag daar met andere partijen samen afspraken over maken. Via VCA gaat de opdrachtgever ervan uit dat de hoofdaannemer daarover afspraken maakt met zijn onderaannemers. Je neemt dan bedrijven, die niet VCA-gecertificeerd zijn, onder de vleugels van de hoofdaannemer.

Wat houdt maatwerk in?

Maatwerk betekent dat je bij elke klus moet bepalen:

  • Welke veiligheidsrisico’s zijn er op deze klus en wat kan er fout gaan, wat zijn de mogelijke effecten daarvan?
  • Hoe is BHV geregeld via opdrachtgever en/of (hoofd)aannemers?
  • Wie neemt daarin welke verantwoordelijkheid en wat is daarover afgesproken (schriftelijk)?
  • Hoe informeren we de medewerkers over deze afspraken en wat is de rol van de medewerkers bij een calamiteit?
  • Hoe informeren we onderaannemers over de werkwijze die later op karwei komen?
  • En tot slot: een keer oefenen of de gemaakte afspraken ook worden opgevolgd (af en toe, bijvoorbeeld eens per jaar).

Het gaat dus niet om aantallen BHV-ers, maar om hoe het georganiseerd is en of de taken bij een calamiteit worden uitgevoerd die nodig zijn. Dus altijd maatwerk. Een niet-VCA-gecertificeerde onderaannemer kunt u dus wel degelijk verplichten om zelf BHV-taken uit te voeren als er iets gebeurt, puur omdat ze dat volgens de wet ook zelf georganiseerd moeten hebben. Ze kunnen dan niet zeggen, dat ze dat niet doen omdat ze niet VCA-gecertificeerd zijn. VCA is alleen een hulpmiddel. Goede afspraken over BHV bij calamiteiten zijn in dit geval wel aan te bevelen.


Neem contact met ons op

Geïnspireerd geraakt of behoefte om met ons in gesprek te komen? Neem contact met ons op. Bel direct: 030-605 33 36 of gebruik het formulier via onderstaande knop.

Auteur:

Ielse Lohuis

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.