Duurzaamheid

Er is meer dan alleen financieel rendement

Bij PKM vinden we dat een gezonde organisatie niet alleen financieel rendement boekt, maar ook maatschappelijk. Duurzaamheid, in de vorm van duurzame productie en transport, is wat ons betreft net zo relevant. Omwille van regelgeving, maar ook om een steentje bij te dragen aan de samenleving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dan ook niet meer weg te denken uit uw en onze bedrijfsvoering.

Wij ondersteunen u hier in de volledige breedte. Met gedetailleerde duurzame kennis en met begeleiding bij al uw duurzame stappen. Van een onderbouwde beoordeling voor uw duurzame investering, tot certificering en zichtbaarheid van uw zorg voor mens, milieu en maatschappij.

MVO Rapportage

Een rapportage over uw MVO-activiteiten is inmiddels gewenst en in een aantal gevallen zelfs vereist. Zo kunt u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen over de mate waarin u als ondernemer duurzaamheid centraal stelt en duurzaam onderneemt. Onze PKM-adviseurs bereiden u hierop voor.

Onze mogelijkheden

Hieronder vindt u de diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Vindt u het tijd voor een afspraak?

Wilt u meer informatie of denkt u dat wij u kunnen helpen? Ga dan met ons in gesprek zodat we alle mogelijkheden samen kunnen bekijken.

CO2 prestatieladder advies

U wilt uw CO2 prestaties inzichtelijk maken of een geldig CO2 prestatieladder certificaat behalen? Vanuit PKM helpen we u dan graag met advies en ondersteuning. Van het opstellen van uw CO2 footprint, tot het formuleren van CO2 doelstellingen, het opstellen van een handboek CO2 prestatieladder, auditeren en uitvoeren.

Wat houdt het in?

Onze adviseur bespreekt met u de wensen. Afhankelijk van de opdracht is het mogelijk dat de adviseur de meeste taken uit handen neemt. U voert alleen de reguliere handelingen uit, uiteraard onder begeleiding van de adviseur.

U kunt de volgende opdrachten bij ons neerleggen:
• CO2 footprint opstellen;
• CO-2 Doelstellingen formuleren;
• (energie) audits uitvoeren;
• communiceren met de medewerkers over de te behalen CO2doelstellingen en hun eigen bijdrage;
• keuze maken uit een samenwerkingsinitiatief om CO2 terug te dringen;
• handboek CO-2 prestatieladder opstellen;
• acties uitvoeren om CO2 terug te dringen volgens een opgesteld actieplan.

Uw voordeel: jaarlijks onderhoud 

Wij begeleiden u graag jaarlijks bij het behoud van het certificaat en het onderhouden van de CO2-footprint. We maken uw CO2-footprint inzichtelijk en we vergelijken deze jaarlijks met u. Ook is het mogelijk dat de adviseur bij de externe audits aanwezig is om professioneel de discussie te kunnen voeren met de auditor over de bevindingen. Uw systeem is certificeerbaar volgens de eisen van SKAO.

Uw investering

De tijdsinvestering varieert, afhankelijk van het gewenste certificeringsniveau, van 6 tot 12 maanden. Dit is mede afhankelijk van uw startpositie. Op aanvraag leveren we een op maat gemaakte offerte.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Energiebesparingsadvies

U zoekt naar manieren om energie te besparen als onderdeel van uw MVO-strategie; dat is waarom u kiest voor het Energiebesparingsadvies van PKM. U krijgt van ons een gedegen rendement gedreven advies voor energiebesparing en welke investeringen daar mee gepaard gaan.

Wat houdt het in?

Samen met u bespreekt onze adviseur welke verbruikers binnen de onderneming geanalyseerd worden. We analyseren de belangrijkste aan de hand van hun meetpunten. Hierbij wordt een beoordeling gemaakt van het werkelijke verbruik versus de te verwachten verbruiken en waar de besparingsmogelijkheden zijn.

Zijn er investeringen nodig om een energiebesparing te behalen? Dan nemen we deze investering mee in de analyse om het juiste rendement te bepalen. Als laatste kijken we ook of de meetpunten op de juiste plekken staan en of er nog meerdere meetpunten noodzakelijk zijn voor toekomstige analyses.

We leggen de conclusies vast in een heldere rapportage en bespreken deze met u.

Uw voordeel: begeleiding naar daadwerkelijke realisatie

Wij begeleiden u graag naar de realisatie van de gewenste energiebesparing. Samen zorgen we er voor dat er ook daadwerkelijk resultaten geboekt worden.

Uw investering

De tijdsinvestering is uiteraard afhankelijk van de omvang van de organisatie en de afbakening van de analyse. Op aanvraag maken we voor u een offerte op maat.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Milieu (ISO 14001) certificering

U wilt uw organisatie ISO 14001 certificeren als onderdeel van uw MVO-beleid. Vanuit PKM adviseren en ondersteunen we u graag in het opzetten van een milieumanagementsysteem volgens de norm ISO 14001, zodat u gecertificeerd kan worden.

Wat houdt het in?

Onze adviseur bespreekt de noodzakelijke acties, legt deze vast in een actielijst en stelt het managementsysteem op. Indien gewenst wordt dit geïntegreerd in een bestaand managementsysteem voor bijvoorbeeld ISO9001 en/of VCA.

De acties we voor u kunnen uitvoeren zijn, onder andere:
• inventarisatie van milieuaspecten, wetgeving en beheersmaatregelen;
• implementatie van beheersmaatregelen en acties n.a.v. wetgeving;
• interne audits uitvoeren;
• rapportagesjablonen opstellen en ondersteunen bij het maken van de eerste rapportages voor directiebeoordeling.

Uw voordeel: begeleiding nu én in de toekomst

Ook na de certificering begeleiden we u graag jaarlijks bij interne audits, bij wettelijke wijzigingen en rapportages. Heeft u een externe audit? Ook dan begeleiden we graag door de auditor te ontvangen en met hem de bevindingen te bespreken.

Uw investering

De tijdsinvestering varieert van 9 tot 12 maanden, afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de uitgangssituatie. Op aanvraag maken we voor u een offerte op maat.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

MVO monitor

U wilt uw MVO- activiteiten en resultaten toonbaar maken voor stakeholders; daarom kiest u voor advies van PKM bij de MVO Monitor. We begeleiden u in het proces en kijken samen met u naar de mogelijkheid voor een certificaat MVO Prestatieladder.

Wat houdt het in?

Dat wat u dagelijks doet voor een beter milieu wilt u terug laten zien in de bedrijfsdoelstellingen: welke winst levert het op voor de organisatie, de betrokken stakeholders en het milieu. Onze PKM-adviseur helpt u hierbij en kan de volgende taken voor u uitvoeren:
• een MVO-audit en invullen van de MVO Monitor;
• een zelfverklaring MVO opstellen volgens ISO 26000, in samenwerking met uw medewerkers en op basis van de MVO Monitor van de Metaalunie;
• het managementsysteem opzetten voor de MVO prestatieladder;
• interne audits uitvoeren;
• rapportages implementeren in de dagelijkse werkzaamheden.

Na het invullen van de MVO Monitor is het mogelijk via het publicatieplatform van NEN een zelfverklaring op te stellen waarmee u als bedrijf internationaal kunt laten zien wat u doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De adviseur ondersteunt u ook bij het certificeerbaar krijgen van het MVO-managementsysteem voor het behalen van het certificaat MVO-prestatieladder niveau 1 tot en met 5.

Uw voordeel: jaarlijkse of periodieke begeleiding

Wij begeleiden u graag jaarlijks of periodiek bij interne audits en het bijstellen van de MVO-monitor. Ook is begeleiden we, indien gewenst, bij externe audits: we ontvangen de auditor en voeren waar nodig de discussie over de bevindingen.

Uw investering

De tijdsinvestering varieert van 9 tot 12 maanden, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de uitgangssituatie en de vraag. Voor de MVO-monitor is een doorlooptijd van 3 maanden haalbaar. Op aanvraag maken we voor u een offerte op maat.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Download alle diensten binnen Duurzaamheid

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.


Onze adviseurs

Ielse Lohuis

Ielse Lohuis
Adviseur

Paul Hartgers

Paul Hartgers
Adviseur

Werner Verboom

Werner Verboom
AdviseurArtikelen over Duurzaamheid

Materiaalschaarste; wie gaat dat betalen? We lezen veel in de vakbladen en kranten over de schaarste van grondstoffen en de bijbehorende enorme prijsstijgingen (tot wel 190% in een jaar tijd). En dat er opeens weer flinke winst wordt gemaakt bij de staal producerende bedrijven in Europa, al valt het te bezien of dit structureel is.Ook

Materiaalschaarste

Inkopen in tijden van materiaal schaarsteInkopen in tijden van materiaal schaarste komt door diverse oorzaken. Veel bedrijven hebben moeite om de goede materialen in te kopen, moeten vaak langer wachten en betalen ook nog een keer de hoofdprijs. Meerdere bedrijven worden in hun groei mede geremd door deze tekorten. Personeelstekort is overigens de grootste groeiremmer

Inkopen in tijden van materiaal schaarste

26 februari 2024 Je productiviteit verhogen met data uit je bedrijf: wat werkt?We zijn te gast bij prachtige Metaalunie bedrijven. Ook in jouw regio. De inschrijving is nu geopend. Schrijf je direct in om van een plaats verzekerd te zijn!Wat gaan we doen?Gebruik jij de bedrijfsdata uit je ERP systeem en je machines om te

Productiviteit verhogen met data uit je bedrijf