Financieel en IT

Uw kennis, informatievoorziening en rendement op orde

Financieel beheer en IT gaat van organisatie opzet en prognose tot administratieve procesbeheersing en beslissing en uitvoering. Een breed spectrum dus, maar van cruciaal belang om uw organisatie te beheersen.

Vinger aan de pols bij financieel beheer en IT

Calculeren, budgetteren, investeren, na-calculeren; daar is goede informatievoorziening voor nodig. Het gaat namelijk niet alleen om administratie van uw financiële gegevens, maar ook om het maken van goede economische beslissingen. Daarbij hoort ook een solide en op maat gesneden IT-omgeving om een vinger aan de pols te kunnen houden.

U bent uiteraard ook wettelijk verplicht om administratie te voeren. En niet alleen voor uw fiscale zaken. Uw accountant kan wellicht een deel van de puur financiële kant nog voor u afhandelen. De echte meerwaarde zit echter in snappen waarom u wel of niet resultaat behaalt. Daarom wilt u uw financiële bedrijfsvoering in eigen beheer houden.

Financiële risico’s in kaart en een afgewogen besluit

Een goede opzet van uw financiële organisatie zorgt dat u eventuele risico’s in kaart hebt en een afgewogen besluit kunt nemen of u die risico’s kunt accepteren, verminderen of vermijden. Daarom wilt u dit zelf, op topniveau kunnen doen. Vanuit PKM adviseren en ondersteunen we u met financieel beheer. Bijvoorbeeld bij het maken van kostprijsberekeningen en jaarbudgetten, maar ook bij financiële risicoanalyses. Zo krijgt en houdt u zelf grip op uw financiële bedrijfsvoering.

Onze mogelijkheden

Onderstaand vindt u de diverse mogelijkheden voor ondersteuning op het gebied van financieel beheer en IT.

Vindt u het tijd voor een afspraak?

Wilt u meer informatie of denkt u dat wij u kunnen helpen? Ga dan met ons in gesprek zodat we alle mogelijkheden samen kunnen bekijken.

Download alle diensten binnen Financieel & IT

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.

Jaarbudget & Kostprijsberekening advies

Betrouwbare voorcalculaties en prognoses maken en periodiek de omvang van het behaalde bedrijfsresultaat beoordelen; dat is waarom u een Jaarbudget & Kostprijsberekening advies bij ons aanvraagt. In twee tot vier dagen beschikt u over de basisgegevens om te beoordelen hoe uw kostprijzen en uw resultaat zijn opgebouwd.
Wat houdt het in

Vanuit PKM ondersteunen we u als ondernemer bij het berekenen van de juiste kostprijstarieven. Hiervoor hebben wij een model ontwikkeld waarmee u uw tarieven op een efficiënte manier berekent. Dit spreadsheetmodel rust op de techniek van de kostenverdeelstaat: we maken inzichtelijk hoe u de bedrijfskosten toerekent aan de individuele producten en diensten van uw organisatie.
Samen starten we dan ook met een analyse om deze kosten per product/dienst inzichtelijk te krijgen. Dit is de basis voor de te bepalen tarieven. Ook bezettingsgraden, personele gegevens en kosten komen hierbij aan bod. In ons spreadsheetmodel leggen we vervolgens het jaarbudget vast en berekenen we de kostprijstarieven. Op basis van de data en onze analyse, stellen we de kostprijs- en verkooptarieven vast.

Uw voordeel: afgestemd op uw ERP-systeem

U wilt natuurlijk ook zelf met de data aan de slag kunnen. We leggen u uiteraard uit hoe u het spreadsheetmodel zelf kunt gebruiken en stemmen het model af op uw ERP-systeem. Uw hele organisatie werkt op die manier met de juiste tarieven.
U maakt nu vervolgens zelf betrouwbare calculaties, u ziet uw marges eenvoudig in en u beoordeelt snel periodiek uw resultaten. En dat is prettig voor u als ondernemer.

Uw investering

Afhankelijk van de grote van uw organisatie en uw activiteiten is voor deze analyse twee tot vier dagen tijd nodig.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Resultaten bewaking en analyse

Overzicht, maar vooral inzicht in uw resultaten en hun samenstelling ; dat is waarom u een Resultaten bewaking en analyse bij ons aanvraagt. In twee dagen heeft u alle begrip van de bijdrage van uw bezetting, uw orders en uw kostenbeheersing aan uw resultaat.

Wat houdt het in?

Uw bedrijfsresultaat wijkt in de praktijk vrijwel altijd af van uw vooraf opgestelde budget. Daarom is het belangrijk om op tijd bij te kunnen sturen. Vanuit PKM maken we daarom zogeheten afwijkingenanalyses voor u als deelnemer. Hiervoor hebben wij een spreadsheetmodel ontwikkeld.

We kijken allereerst naar uw jaarbudgetten: de jaartargets op uw bezettingsgraden en kostenstructuur. Deze plaatsen we in het model. Vervolgens zetten we hier uw werkelijke resultaten tegenover. De afwijkingen komen dan direct naar voren. Een handig overzicht voor nacalculaties en nog te verwachten kosten.

Uw voordeel: een eigen rapportagemodel

Zelf met de data aan de slag kunnen gaan, dat is wat u wilt. We stellen voor u een eigen rapportagemodel op. Natuurlijk lichten we u toe hoe dit werkt door samen met u één of enkele maanden aan data in het model te verwerken. U kunt nu zelf op ieder gewenst moment uw data invoeren en analyseren.

Uw investering

Gemiddeld genomen vraagt een analyse als deze om twee dagen tijd.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Financieringsanalyse

een financiering aanvragen om uw toekomstplannen te financieren, maar op zoek naar meer inzicht in wat u precies nodig heeft? Dan helpen we u vanuit PKM graag met een financieringsanalyse. Zo stuurt u zelf mee op liquiditeiten en gaat u goed voorbereid met uw financier om tafel.

Wat houdt het in?

Op basis van een gezamenlijke financiële analyse van uw organisatie maken we uw kredietbehoefte zichtbaar in een analyse model. Uw beginbalans, de prognose van uw resultatenrekeningen en een aantal operationele aannames – over de voorraadontwikkeling, eventuele investeringen, etc.- zijn hiervoor de input. 

Na het uitwerken van de analyse beschikt u over inzicht in uw benodigde kredietbehoefte. U kent niet alleen de omvang, maar u heeft ook inzicht in de bepalende factoren en begrijpt de samenhang. En dat is prettig.

Uw voordeel: een eigen rapportagemodel

U weet nu wat uw financieringsbehoefte is en kunt dit steeds 24 maanden vooruit inzien. We geven u daarnaast ook een rapportagemodel dat u kunt gebruiken bij uw contacten met diverse financiers. Verandert er iets? Dan past u dit zelf makkelijk aan en ziet u direct het effect op uw financieringsbehoefte.

Uw investering

Voor een financieringsanalyse gaan we uit van minimaal drie dagen. De lengte is sterk afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw organisatie en de beschikbare data. Indien gewenst ondersteunen we u ook bij uw contacten met financiers.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Waardeanalyse en management

Zicht hebben en houden op de waarde van uw onderneming. Want alleen als er waarde wordt toegevoegd, kan een onderneming blijven bestaan. De Waardeanalyse van PKM toont welke activiteiten in uw organisatie waarde toevoegen en welke niet. Zo stemt u vervolgens uw beleid af om de waarde positief te beïnvloeden.

Wat houdt het in?

De waarde van een onderneming vormt een belangrijk gedeelte van het vermogen van u als MKB-metaalondernemer. Maar het is soms moeilijk om een goede inschatting te maken van de waarde en waar deze precies vandaan komt. Vanuit PKM helpen we u graag meer aan meer inzicht waarmee u de prioriteiten binnen uw onderneming bepaalt.

We nemen de jaarrekening als basis voor de analyse, samen met het eventueel aanwezige budget. In het PKM-analysemodel draaien we met deze cijfers de analyse die bepaalt welke factoren een bepalende invloed hebben op de waarde van uw organisatie. Deze factoren zijn onder meer de marktpositie, de eigen organisatie, technologie en management.

Uw voordeel: een concreet verbeterplan

Uiteraard bespreken we samen met u de implicaties van de analyse: welke activiteiten voegen waarde toe en welke niet. We stellen concrete vervolgstappen op om uw waarde te maximaliseren.

Uw investering

Voor deze analyse gaan we uit van een tijdsinvestering tussen de 4 en 10 dagen. De exacte investering is afhankelijk van omvang en complexiteit van uw organisatie.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Zwaar Weer Management

Wilt u snel en adequaat in kunnen grijpen als uw organisatie in zwaar weer komt? Dan kiest u voor Zwaar Weer Management van PKM. Samen met u stellen we op gestructureerde wijze de prioriteiten en bepalen we de juiste maatregelen.

Wat houdt het in?

Snel en adequaat ingrijpen is van levensbelang wanneer er zorgen zijn over het voorbestaan van uw onderneming. Hiervoor moeten de oorzaken bekend zijn en moet duidelijk zijn welke oplossingsrichtingen het meest effectief zijn. Uw adviseur van PKM helpt u analyseren, prioriteiten stellen en oplossingsrichtingen bedenken om ‘uw schip door de storm te loodsen’.

Allereerst brengen we met een Quick Scan in kaart wat de feitelijke situatie is. Daarbij maken we direct een inschatting van uw liquiditeitspositie om te bepalen hoeveel tijd er is om aanpassingen te maken. Vervolgens bepalen we de oorzaken van de problemen, de oplossingsrichtingen en gaan we over tot implementatie van de maatregelen. We ondersteunen u bij overleg met financiers, bij overleg met vakbonden en bij de implementatie van interne reorganisatiemaatregelen.

Uw voordeel: concrete acties én ondersteuning

We helpen u concreet maatregelen te nemen om weer een gezonde onderneming te worden. Daarin laten we u natuurlijk niet alleen: met meer dan 20 jaar ervaring ondersteunen we u in iedere stap.

Uw investering

De tijdsinvestering is per situatie afhankelijk. Houdt u rekening met minimaal 6 dagen.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Investeringsbeoordeling

Wanneer u grote investeringsplannen heeft en de beslissing hierover zorgvuldig en goed onderbouwd nemen, dan helpen we u vanuit PKM graag met een investeringsboordeling. Zo weet u of uw investering bijdraagt aan de winstgevendheid van uw onderneming.

Wat houdt het in?

Sommige investeringen zijn omvangrijk. Ze “slokken” een belangrijk gedeelte van uw liquiditeiten op. Reden om de beslissingen zorgvuldig en goed onderbouwd te nemen. Vanuit PKM brengen we in kaart onder welke condities de voorgenomen investering bijdraagt aan de winstgevendheid en aan de liquide positie van uw onderneming. Op basis van deze informatie kunt u een verantwoorde beslissing nemen.

We beoordelen uw investering op basis van 4 verschillende criteria: de terugverdientijd, de netto contante waarde, de interne rentabiliteit en de gemiddelde winstvoet van de investering.

Uw voordeel: een financieel onderbouwde beslissing

Een externe adviseur heeft als voordeel dat uw investering puur en alleen op feiten wordt beoordeeld. U krijgt daarbij inzicht in de effecten die de investering met zich meebrengen. 

Uw investering

Een investeringsbeoordeling voeren we in 1 dag samen met u uit.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Automatiering: software- en ERP-pakketselectie

De cruciale vraag bij een software- of pakketselectie is: hoe vind ik het beste en meest geschikte pakket voor mijn organisatie, dat mijn processen zo goed mogelijk ondersteund, niet alleen nu maar ook in de toekomst? Antwoord is: focus je eerst op de basis van het systeem, en daarna de rest.

Wat houdt het in?

PKM gelooft niet dat automatiseren alleen een oplossing is, maar dat organiseren een even grote rol moet spelen. Daarom is het inventariseren van de bestaande- en de gewenste situatie een belangrijke stap bij de opzet- en uitvoering van het project. Aan de hand van de analyse die daaruit voortvloeit wordt vastgesteld welke issues van belang zijn bij de automatisering.

Bij het analyse- en selectieproces komen onder andere aan de orde:

  • Waar sta ik nu als bedrijf?
  • Waar liggen mijn grootste knelpunten?
  • Waar wil ik naar toe (wat is mijn ambitieniveau)?
  • Wat zijn mijn beweegredenen om een ERP pakket aan te schaffen (defensief of offensief)?
  • Bewustwording van de interne organisatie: ERP implementeren is méér dan (alleen) automatiseren, het gaat ook om veranderende werkwijzen binnen het bedrijf (veranderen gaat per definitie gepaard met weerstand)
Uw voordeel

De aan te schaffen software-, of ERP pakket moet mee kunnen groeien met de ambities van het bedrijf. Om deze reden is het van belang om vooraf goed in kaart te brengen waar het bedrijf naar toe wil op termijn zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Immers: een goed geïmplementeerd systeem zal de bedrijfsprocessen minimaal de komende 5 jaar moeten ondersteunen. 

Uw investering

De tijdinvestering voor dit begeleidingstraject is afhankelijk van uw situatie en uw behoeften. Dit bepalen we op maat, samen met u.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Download alle diensten binnen Financieel & IT

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.


Onze adviseurs

Bart Arp

Bart Arp
Adviseur

Edwin van Scharenburg

Edwin van Scharenburg
Adviseur

Tur van Kempen

Tur van Kempen
Adviseur

Richard Dekkers

Richard Dekkers
Adviseur


Artikelen over Financieel & IT

Dit is de samenvatting

Vinger aan de liquide pols

Dit is ook een samenvatting

Het oog van de storm

Werken met MS Teams en andere krachtige tools van Microsoft kunnen je bedrijf helpen efficiënter en doeltreffend te werken.

Hoe werkt ú met MS Teams?