Innovatie en continue verbetering

Blijf bij de tijd!

Tijdige innovatie en continue procesverbetering horen bij ondernemerschap en zijn daarom noodzakelijk. U wilt immers uw productiviteit op niveau hebben om een gezond rendement te kunnen maken. Zo behoudt u een competitieve kostprijs en de kwaliteit van uw eindproduct.

Geen reden om achterover te leunen

Ziet u hier een uitdaging? Bijvoorbeeld omdat de productiviteit van uw team op dit moment niet optimaal is? Of omdat de kwaliteit van uw product beter kan? Dan is het belangrijk om de achterliggende reden(en) naar boven te halen. Maar ook als het goed gaat binnen uw bedrijf is dat natuurlijk nog geen reden om niet te innoveren en achterover te leunen.

Gerichte analyses en ondersteuning

Bij PKM ondersteunen we u graag in uw ambities. Met gerichte analyses op het gebied van innovatie en continue verbetering. We richten ons hierin op de volledige keten van uw activiteiten. Van het uitbrengen van een offerte tot order acceptatie, werkvoorbereiding, inkoop van materialen, productie, opslag, uitlevering, facturatie en de uiteindelijke betaling.
En uiteraard ook op uw project management.

Daarnaast helpen we u ook graag bij een WBSO-regeling: de subsidieregeling voor speur- en ontwikkelingsprojecten.

Onze mogelijkheden

Onderstaand vindt u de diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Vindt u het tijd voor een afspraak?

Wilt u meer informatie of denkt u dat wij u kunnen helpen? Ga dan met ons in gesprek zodat we alle mogelijkheden samen kunnen bekijken.

Marktonderzoek

Inzicht in mogelijke nieuwe markten, technische toepassingen, klantsegmenten of inzicht in de concurrentie; dat is waarom u een marktonderzoek bij PKM aanvraagt. In 3 tot 5 dagen heeft u meer inzicht in uw bestaande of nieuwe markt en uw positionering.

Wat houdt het in?

Met deskresearch en/of field research (via telefonische interviews) verzamelt PKM de informatie vanuit uw vraag- en probleemstelling. Dit kan dus een vraag zijn om een specifieke nieuwe markt of toepassing te onderzoeken, maar ook om de concurrentie nader te onderzoeken. En, indien gewenst doen we ook een eerste telefonische verkenning bij de (nieuwe) doelgroep.

Bij PKM benaderen we een marktonderzoek pragmatisch, maar wel nauwkeurig: met een aantal go/no-go momenten bespreken we met u tussentijds de bevindingen en volgende stappen.

Nadat het marktonderzoek is uitgevoerd ondersteunt PKM u ook bij de implementatie. Dit kan zijn:
• strategische sessies met sleutelfiguren;
• aanscherping van het marketing- of verkoopplan;
• een nieuwe marktbewerkingsstrategie;
• training van de verkooporganisatie.

Het is ook mogelijk om door PKM getraind te worden in het doen van goed marktonderzoek. Samen met PKM gaat u een dag aan de slag met de opzet en uitvoer van het marktonderzoek, waarna u het zelf verder oppakt.

Uw voordeel: betere strategische keuzes

Marktonderzoek vormt vaak een onderdeel van het business- marketing- of verkoopplan. Maar het geeft u ook de benodigde de informatie om de juiste strategische keuzes te maken op een hoger niveau.

Uw investering

De tijdsinvestering is uiteraard afhankelijk van de vraag. Een gerichte opdracht kan al in 3 tot 5 dagen afgerond worden, maar er zijn ook trajecten van een aantal weken.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Procesoptimalisatie en lean technieken


Een optimale productie en logistiek, geen verborgen kosten of materiaalverlies en een hoge leverbetrouwbaarheid; dat is waarom u via PKM aan de slag wilt met lean technieken. Uit alle beschikbare technieken geven we u snel en concreet advies voor de meeste geschikt techniek voor uw organisatie.

Wat houdt het in?

Er zijn meerdere lean technieken zoals 5S, KanBan, Six sigma, Kaizen, Value stream mapping en QRM. Deze technieken werken prima, maar moeten goed toegepast worden. Vanuit PKM kunnen we snel bepalen welke lean techniek voor uw bedrijf het meest oplevert. Hiervoor hebben we een quickscan die u inzicht geeft in de lean mogelijkheden van uw bedrijf. Hiermee kunt u samen met PKM en uw MT bepalen welke lean techniek u wilt toepassen.

Bij PKM hebben we voor de lean technieken niet alleen cursusmateriaal, maar ook ondersteunende zaken als documentsjablonen, zelfscans enzovoort beschikbaar. Kortom als u start met lean zullen we u daarbij geheel ondersteunen.

Uw voordeel: een directe kostenbesparing

Hoewel lean werken eigenlijk altijd doorgaat, merkt u na een lean traject meteen al een grote verbetering: lagere verborgen kosten en geen afkeurkosten zijn hiervan directe opbrengsten. Maar indirect zijn de opbrengsten nog groter omdat uw medewerkers prettiger en effectiever werken. Ook zij zullen graag met de lean gedachte verder gaan.

Uw investering

De tijdsinvestering is sterk afhankelijk van welke lean techniek u gaat toepassen. De 5S techniek voert u ongeveer in 2 maanden uit, terwijl u QRM minimaal 1 jaar nodig heeft. De andere lean technieken liggen hier qua doorlooptijd tussenin. Op basis van een uitgevoerde quickscan geven we u een goede inschatting van de doorlooptijd en de kosten voordat u start met het toepassen van lean management.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

MVO monitor


U wilt uw MVO- activiteiten en resultaten toonbaar maken voor stakeholders; daarom kiest u voor advies van PKM bij de MVO Monitor. We begeleiden u in het proces en kijken samen met u naar de mogelijkheid voor een certificaat MVO Prestatieladder.

Wat houdt het in?

Dat wat u dagelijks doet voor een beter milieu wilt u terug laten zien in de bedrijfsdoelstellingen: welke winst levert het op voor de organisatie, de betrokken stakeholders en het milieu. Onze PKM-adviseur helpt u hierbij en kan de volgende taken voor u uitvoeren:
• een MVO-audit en invullen van de MVO Monitor;
• een zelfverklaring MVO opstellen volgens ISO 26000, in samenwerking met uw medewerkers en op basis van de MVO Monitor van de Metaalunie;
• het managementsysteem opzetten voor de MVO prestatieladder;
• interne audits uitvoeren;
• rapportages implementeren in de dagelijkse werkzaamheden.

Na het invullen van de MVO Monitor is het mogelijk via het publicatieplatform van NEN een zelfverklaring op te stellen waarmee u als bedrijf internationaal kunt laten zien wat u doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De adviseur ondersteunt u ook bij het certificeerbaar krijgen van het MVO-managementsysteem voor het behalen van het certificaat MVO-prestatieladder niveau 1 tot en met 5.

Uw voordeel: jaarlijkse of periodieke begeleiding

Wij begeleiden u graag jaarlijks of periodiek bij interne audits en het bijstellen van de MVO-monitor. Ook is begeleiden we, indien gewenst, bij externe audits: we ontvangen de auditor en voeren waar nodig de discussie over de bevindingen.

Uw investering

De tijdsinvestering varieert van 9 tot 12 maanden, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de uitgangssituatie en de vraag. Voor de MVO-monitor is een doorlooptijd van 3 maanden haalbaar. Op aanvraag maken we voor u een offerte op maat.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Competentie en talentonwikkeling

U vindt talentontwikkeling belangrijk, maar u heeft nog geen bedrijfsbrede aanpak om te bepalen wat uw medewerkers nodig hebben; dat is waarom u PKM inschakelt. Met behulp van praktische tools maken we de competenties binnen uw organisatie inzichtelijk en bepalen we wat uw medewerkers nodig hebben aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat houdt het in?

Per functie bepalen we eerst in overleg welke hard- en soft skills nodig zijn: wat moet de medewerker in deze functie kunnen, kennen en welk gedrag hoort hierbij. Vanuit deze basis bepaalt de leidinggevende in hoeverre iedere medewerker deze vaardigheden beheerst.
 
Door de bedrijfsdoelstellingen mee te nemen in de aanpak, kan de leidinggevende vaststellen welke vaardigheden verder ontwikkeld moeten worden. De leidinggevende bespreekt dit met de medewerker en samen stellen zij doelen op. Vanuit PKM maken we daarnaast werkinstructies, bijvoorbeeld met oZone, en ontwikkelen we een interne opleiding. Zo kunt medewerkers digitaal ontwikkelen, maar ook ‘on the job’.

Met de Inzetbaarheidsmanager monitoren we de ontwikkeling van de medewerkers. Maar ook de bedrijfsloontabel, functie-indeling en het beloningsbeleid leggen we hierin voor u vast. We ondersteunen u uiteraard bij het bepalen van deze zaken. PKM ondersteunt u vervolgens jaarlijks bij het actualiseren van de Inzetbaarheidsmanager.

Uw voordeel: een ontwikkelplan per medewerker, inclusief monitoring

Met de ondersteuning van PKM en de Inzetbaarheidsmanager heeft u straks niet alleen een concreet ontwikkelplan per medewerker, maar ook de tools om de ontwikkeling vorm te geven , uit te voeren en te monitoren. Medewerkers kunnen getoetst worden en een certificaat krijgen na het behalen van onderdelen in hun leertraject. Uw directie, HR-manager of de leidinggevende zelf volgt via de Inzetbaarheidsmanager gemakkelijk de ontwikkeling.

Uw investering

De tijdsinvestering voor dit traject is, afhankelijk van het aantal functies, 3 tot 9 maanden.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Download alle diensten binnen Innovatie en cont. verbetering

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.


Onze adviseurs

Paul Hartgers

Paul Hartgers
Adviseur

Werner Verboom

Werner Verboom
Adviseur

Aukje van den Beuken

Aukje van den Beuken
Adviseur

Richard Dekkers

Richard Dekkers
Adviseur


Artikelen over Innovatie en continue verbetering

Blijf bij de tijd!Tijdige innovatie en continue procesverbetering horen bij ondernemerschap en zijn daarom noodzakelijk. U wilt immers uw productiviteit op niveau hebben om een gezond rendement te kunnen maken. Zo behoudt u een competitieve kostprijs en de kwaliteit van uw eindproduct.Geen reden om achterover te leunenZiet u hier een uitdaging? Bijvoorbeeld omdat de productiviteit

Innovatie en continue verbetering