Kwaliteit, normering en veiligheid

Werken op de juiste manier

Certificering is niet meer weg te denken uit uw dagelijkse bedrijfsvoering als organisatie binnen de metaal en techniek. Of het nu gaat om kwaliteitssystemen, de Arbo, VCA, milieu, CO2 of CE. Het is daarom belangrijk deze systemen zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat u meer tijd heeft om te doen waar u goed in bent.

Efficiënt, maar met de juiste aandacht

Natuurlijk moet dit wel met de nodige aandacht gebeuren. De reden voor deze certificeringen zijn namelijk vaak in de eerste plaats om uw medewerkers te beschermen. Tegen ongelukken, letsel of ziekte. Maar natuurlijk ook om aan wettelijke voorwaarden en klanteneisen te voldoen.

Wij nemen uw zorg uit handen

Kwaliteit, normering en veiligheid worden vaak met de verzamelnaam ‘zorgsystemen’ aangeduid. Ze worden dan ook vaak gebundeld uitgevoerd. PKM neemt de zorg op dit gebied graag van u over. Door uw zorgsystemen tijdig te onderhouden, te vernieuwen en te registreren. Bij PKM werken we met een zorgsysteem agenda, zodat u zich daar niet druk om hoeft te maken.

Onze mogelijkheden

Onderstaand vindt u de diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Vindt u het tijd voor een afspraak?

Wilt u meer informatie of denkt u dat wij u kunnen helpen? Ga dan met ons in gesprek zodat we alle mogelijkheden samen kunnen bekijken.

Audit management (intern & extern)

Een goede beheersing van uw bedrijfsprocessen en dat zo efficiënt mogelijk; dat is de reden waarom u uw interne en externe audits bij PKM onderbrengt. In de meeste gevallen weet u na 1 dag of u voldoet aan de gestelde normering, waar uw organisatie eventueel risico loopt en wat de mogelijke verbeterpunten zijn.

Wat houdt het in?

Uw interne en externe audits worden zorgvuldig en onafhankelijk uitgevoerd door PKM. Inclusief een officieel rapport. We zien audits als een manier om een bijdrage te leveren aan daadwerkelijke verbeteringen binnen uw organisatie. Om die reden geven we in de rapportage niet alleen verbeterpunten aan, maar vertellen we ook hoe u deze kunt doorvoeren.
PKM heeft ervaren auditoren die bekend zijn met diverse normen: de meer algemene normen voor Kwaliteit, Milieu en Informatiebeveiliging (ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001), maar ook met branche specifieke normen en keurmerken voor, onder andere:
• Automotive
• Aerospace
• Medische hulpmiddelen (IATF 16949, AS 9100 en NEN-EN ISO 13485)

Uw voordeel: onafhankelijk, deskundig advies

Veel klanten vragen PKM om jaarlijks interne audits te plannen en uit te voeren. Ook het begeleiden van externe audits door de certificerende instelling is een taak die we regelmatig voor bedrijven uitvoeren. We spreken de externe auditor aan op zijn eigen niveau en kunnen daar waar nodig weerwoord geven en onduidelijkheden voorkomen. Met als doel een onafhankelijk en deskundig advies voor uw organisatie.

Uw investering

Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte kan een audit al met 1 dag uitgevoerd worden. Indien gewenst verzorgt PKM ook trainingen aan uw eigen auditoren, zodat uw medewerkers in staat zijn voortaan zelfstandig interne audits uit te voeren. De training normkennis duurt 1 dag, net als de training interne audits. Deze kan zowel op open inschrijving als in company bij uw bedrijf plaatsvinden.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Implementatie van normen

U wilt voldoen aan een zekere eis rondom kwaliteit, milieu of informatiebeveiliging, maar u ziet op tegen de complexiteit en tijd om de norm te implementeren? Bij PKM hebben we en praktische systematiek ontwikkeld om u snel klaar te maken voor certificering.

Wat houdt het in?

U kunt bij ons terecht wanneer u een norm wilt implementeren op het gebied van kwaliteit, milieu of informatiebeveiliging (ISO 9001, 14001, 27001), maar ook branche specifieke normen voor automotive, aerospace en medische hulpmiddelen, of VCA. Wij vertalen uw vraag snel naar de juiste documenten en registraties. Door onze jarenlange ervaring in de maakindustrie en het MKB begrijpen we namelijk snel wat er bij u in huis gebeurt.

Na implementatie is uw organisatie gereed voor de certificering. Bij PKM assisteren we ook graag bij de keuze voor de certificerende instantie en de externe audits die door deze partij wordt uitgevoerd. Maar ook bij het oplossen van eventuele verbeterpunten die worden geconstateerd. Daarna kan een PKM-adviseur betrokken blijven bij het updaten van het managementsysteem, het opstellen van de directiebeoordeling en het uitvoeren van interne audits.

Uw voordeel: snel en grondig 

Voor veel ondernemers zijn normen, keurmerken en certificeringen een schrikbeeld: complexe materie en een lange doorlooptijd. Maar het hoeft dus niet zo te zijn! Daarnaast is het eindresultaat ook niet onbelangrijk. Als uw organisatie voldoet aan de eisen van de norm, dan is er geen twijfel over de wijze waarop bepaalde processen zijn ingericht en hoe uw organisatie functioneert. En dat is prettig wanneer klanten of andere stakeholders hier vragen over hebben.

Uw investering

De tijdsinvestering voor dit traject is uiteraard afhankelijk van de omvang van de organisatie en op welke norm de implementatie betrekking heeft. Een MKB-bedrijf kan binnen een aantal weken tot een jaar gereed zijn voor de certificering.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Implementatie Europese richtlijnen CE

Europese Richtlijnen zijn onderdeel van wetgeving. Is uw bedrijf actief met het fabriceren van of het op de markt brengen van bepaalde producten, dan is CE-markering een wettelijke eis. Hier niet aan voldoen kan leiden tot strafvervolging.

Wat houdt het in?

Er zijn diverse richtlijnen met betrekking tot CE zoals onder andere de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn, de ATEX-richtlijn. Deze richtlijnen hebben tot doel om te komen tot veilige installaties en producten. PKM helpt bij de verplichtingen die hieruit voortvloeien.
Bij een correct CE-traject behoren een aantal stappen. PKM is hiermee vertrouwd en vult dit concreet, en correct voor u in.
PKM voert risicobeoordelingen uit, kent de toepassing van normen en helpt bij het opstellen van de juiste verklaringen. Ook de verplichte gebruikershandleiding kunnen we voor u verzorgen.
Met een correcte invulling zorgen we ervoor dat u voldoet aan de wettelijke eisen.

Uw voordeel: kennis van zaken

PKM beschikt als adviesbureau voor de metaal en technische sector over kennis van zaken. We hebben ervaren adviseurs die u doelgericht helpen bij het oplossen van uw vraagstukken en helpen voldoen aan de eisen.

Uw investering

De tijdsinvestering is uiteraard afhankelijk van de aard van de vraag. Een risicobeoordeling vraagt in de meeste gevallen 1 dag werk. Technische documentatie en gebruikershandleidingen kunnen soms meer tijd vragen.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Download alle diensten binnen Kwaliteit, normering en veiligheid

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.


Onze adviseurs

Werner Verboom

Werner Verboom
Adviseur

Paul Hartgers

Paul Hartgers
Adviseur

Ielse Lohuis

Ielse Lohuis
Adviseur

Aad Braal

Aad Braal
Senior Adviseur


Artikelen over Kwaliteit, normering en veiligheid

Dit is de derde samenvatting

Hoe regel je BHV op een bouwplaats?

Een gebruikte machine van onduidelijke herkomst Om de bedrijfsactiviteiten efficiënter te laten verlopen overweegt de directie van een coatingbedrijf een gebruikte lasersnijmachine aan te schaffen. Op een gerenommeerde veilingsite wordt toevallig een machine van Chinees fabricaat aangeboden, die qua specificaties precies voldoet aan de wensen. Er wordt op deze machine geboden en na enige tijd

Voorkom een teleurstellende ervaring

CE en (gedeelde) verantwoordelijkheden:Wie doet wat? Als fabrikant van een machine bent u eindverantwoordelijk voor het toepassen van de richtlijnen, die op uw machine van toepassing zijn. Heeft u alle kennis in huis en ontwikkelt en produceert u alles in eigen beheer, dan zijn de verantwoordelijkheden duidelijk.Het komt echter vaak voor dat bij de ontwikkeling

Hoe voorkom je een juridisch steekspel

Wat u moet weten over CE markering en machineveiligheid Europese Richtlijnen, u heeft er ongetwijfeld mee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u actief bent met het produceren en op de markt brengen van machines. CE-markering is niet alleen een wettelijke eis, maar in het geval van machinebouw is ook de Machinerichtlijn van toepassing. Die wettelijke verplichting is

CE Webinars

Risico’s? Gewoon beheersen! Algemene beginselen De fabrikant van een machine garandeert dat een risicobeoordeling wordt uitgevoerd om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidseisen op die machine van toepassing zijn. Bij ontwerp en bouw van de machine moet de fabrikant vervolgens rekening houden met de resultaten van deze risicobeoordeling.De fabrikant zal:de grenzen van de machine bepalen,

Risicobeoordeling van machines