Marketing en verkoop

Bereiken we de markt?

Marketing en verkoop in metaal en techniek verandert in een rap tempo door digitalisering, nieuwe technologieën, duurzaamheidseisen en uitdagingen op het gebied van internationalisering. Hierdoor ontstaan niet alleen nieuwe producten en businessmodellen, maar verandert ook de manier waarop we met elkaar zaken doen. Transparantie en samenwerking in de keten worden nog belangrijker.

Aansluiting behouden

Ondanks of juist door alle veranderingen blijft het voor uw marketing en verkoop team de hoofdtaak om klanten te bereiken, boeien en te binden. Maar de manier waarop het team dit doet verandert. Houd daarom aansluiting bij de veranderende wensen en behoeften van uw klant, de ontwikkeling van de markt en die van uw concurrent. Of vraag een advies bij ons aan om u hierin te ondersteunen.

De klant centraal

Een goede positionering, het bouwen aan klantwaarde en het volgen van de klantreis van uw doelgroep zijn hierbij essentieel. Het is daarbij belangrijk dat u relevant blijft voor uw klant in elke stap die hij zet. En dat u de klanten op het juiste moment voorziet van de juiste informatie en het juiste advies om hen te helpen bij hun aankoopproces.

Dit stelt eisen aan uw strategie, de inrichting van uw marketing- en verkoop organisatie en aan de kennis en vaardigheden van uw medewerkers. PKM kan u hierbij op diverse manieren ondersteunen om uw positie in de markt te verbeteren en uw omzet en marge te vergroten.

Onze mogelijkheden

Onderstaand vindt u de diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Vindt u het tijd voor een afspraak?

Wilt u meer informatie of denkt u dat wij u kunnen helpen? Ga dan met ons in gesprek zodat we alle mogelijkheden samen kunnen bekijken.

Marktonderzoek

Inzicht in mogelijke nieuwe markten, technische toepassingen, klantsegmenten of inzicht in de concurrentie; dat is waarom u een marktonderzoek bij PKM aanvraagt. In 3 tot 5 dagen heeft u meer inzicht in uw bestaande of nieuwe markt en uw positionering.

Wat houdt het in?

Met deskresearch en/of field research (via telefonische interviews) verzamelt PKM de informatie vanuit uw vraag- en probleemstelling. Dit kan dus een vraag zijn om een specifieke nieuwe markt of toepassing te onderzoeken, maar ook om de concurrentie nader te onderzoeken. En, indien gewenst doen we ook een eerste telefonische verkenning bij de (nieuwe) doelgroep.

Bij PKM benaderen we een marktonderzoek pragmatisch, maar wel nauwkeurig: met een aantal go/no-go momenten bespreken we met u tussentijds de bevindingen en volgende stappen.

Nadat het marktonderzoek is uitgevoerd ondersteunt PKM u ook bij de implementatie. Dit kan zijn:
• strategische sessies met sleutelfiguren;
• aanscherping van het marketing- of verkoopplan;
• een nieuwe marktbewerkingsstrategie;
• training van de verkooporganisatie.

Het is ook mogelijk om door PKM getraind te worden in het doen van goed marktonderzoek. Samen met PKM gaat u een dag aan de slag met de opzet en uitvoer van het marktonderzoek, waarna u het zelf verder oppakt.

Uw voordeel: betere strategische keuzes

Marktonderzoek vormt vaak een onderdeel van het business- marketing- of verkoopplan. Maar het geeft u ook de benodigde de informatie om de juiste strategische keuzes te maken op een hoger niveau.

Uw investering

De tijdsinvestering is uiteraard afhankelijk van de vraag. Een gerichte opdracht kan al in 3 tot 5 dagen afgerond worden, maar er zijn ook trajecten van een aantal weken.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Marketing- en verkoopplan

Een betere positionering in de markt, een heldere klantfocus en een slagvaardige verkooporganisatie; dat is waarom PKM u graag ondersteunt bij uw marketing- en verkoopplan. In 1 tot 3 dagen helpen we u een nieuw plan op te stellen of uw huidige plan te verbeteren.

Wat houdt het in?

Met het product ‘verkoopplan in een dag’ scherpen we in één dag uw verkoopstrategie aan en geven we inzicht in de belangrijkste aandachtspunten voor het verbeteren van uw rendement. Met het ‘marketing- en verkoop VERBETER plan’ krijgt u van ons 3 dagen begeleiding. Wij nemen u mee door het strategisch planningsproces met als resultaat een strategisch marketing- en/of verkoopplan voor uw organisatie. Door middel van diverse opdrachten en zelf uit te voeren analyses ontwikkeld onze adviseur samen met u een plan.

Bij ‘verkoopplan in een dag’ krijgt u:
• een checklist marketing- en verkoopplan;
• een SWOT analyse verkoop en marketing (brainstorm sleutelfiguren)
• inzicht in analyse tools en marketingmodellen;
• aanscherping van de verkoopstrategie, een gap analyse en actieplan.

Bij het marketing- en verkoop VERBETER plan, krijgt u daarnaast:
• een adviseur tot uw beschikking;
• een uitwerking van de marketing- en verkoopstrategie in een actieplan.

Het uiteindelijke plan is een dynamisch document. Het is belangrijk om dit ieder jaar te evalueren en bij te stellen. Veel relaties van PKM reserveren hiervoor een dag met de PKM-adviseur om hun visie en strategie kritisch tegen het licht te houden en de juiste keuzes te maken. Daarnaast geven we vanuit PKM ook regelmatig commerciële trainingen, (online), ontwikkelen we communicatieplannen, doen we klantonderzoek en bieden we export ondersteuning. PKM heeft het marketing en verkoop jaarprogramma ontwikkeld om de strategie te implementeren en te borgen door middel van advies, training en continue (online) begeleiding.

Uw voordeel: focus

Met een marketing- en verkoopplan krijgt u focus, u voorkomt dat u voortdurend ad hoc beslissingen moet nemen en het levert voor de gehele organisatie duidelijkheid op. Een heldere visie zorgt tenslotte voor gemotiveerd personeel.

Uw investering

De tijdsinvestering bedraagt 1 tot 3 dagen, afhankelijk van de keuze van het product.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Internationalisering en export

U wilt gaan exporteren, maar u weet niet of uw gehele organisatie daar klaar voor is; daarom vraagt u PKM om advies voor uw export ambities. Volgens de SIB-regeling, Starters International Business van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,  coachen we uw organisatie 3 tot 6 maanden bij uw eerste stappen.

Wat houdt het in?

We helpen u de strategische keuze om te gaan exporteren goed af te wegen en met een planmatige aanpak uw eerste stappen te zetten naar het buitenland. De aanpak die we vanuit PKM volgen komt uit de SIB-regeling: een overheidsregeling, speciaal voor MKB-bedrijven op de exportmarkt. De regeling is genaamd Starters International Business, afgekort de SIB-regeling en is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We treden op als uitvoerder van de regeling namens de Koninklijke Metaalunie.

Uw PKM-adviseur bekijkt samen met u hoe export past binnen de organisatie, welke landen voor u aantrekkelijk zijn en wat er verder bij exporteren komt kijken. Zoals wet- en regelgeving, marketingstrategie, culturele- en financiële aspecten. We maken hierbij gebruik van een stappenplan. De aanpak leidt uiteindelijk tot een landenkeuze en een exportstrategie of actieplan. 

PKM helpt u na hierna ook met het integreren van de exportstrategie in het bestaande businessplan, het opzetten van een goede marktintroductie en ondersteuning bij projectmanagement voor vernieuwing van de website of het trainen van uw verkoopteam.

Uw voordeel: een goede start

Met het coaching traject maakt u een weloverwogen beslissing en heeft u een gedegen basis om direct succesvol in het buitenland aan de slag te gaan. En dat onder prettige begeleiding van een eigen PKM-adviseur.

Uw investering

De tijdsinvestering voor dit traject is ongeveer 3 tot 6 maanden. Aan de hand van 3-5 coaching sessies begeleiden we uw bedrijf om een goede start te maken met exporteren. De SIB coaching voucher kan gebruikt worden door MKB-bedrijven waarbij minder dan 25% van de omzet uit export wordt gehaald.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Internationalisering en export in corona tijd

Bent u al ervaren op het gebied van export, maar zijn uw internationale activiteiten afgenomen door corona? Dan kunt u gebruik maken van de SIB Kickstart voucher uitgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met deze voucher kunt u een adviseur van PKM inhuren met een aanzienlijke subsidie om u te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor de terugloop in activiteiten.

Wat houdt het in?

U schakelt PKM in voor een adviestraject van minimaal 3 dagen. Na akkoord op de voucher heeft u 6 maanden om het traject af te ronden.

Bij de ervaren exporteurs analyseren we het bestaande businessmodel, de processen en de uitdagingen en bekijken we hoe de exportstrategie aangepast en/of verbeterd kan worden om de terugloop te herstellen. Denk hierbij aan een nieuw internationaal sales- en marketingplan, nieuwe verdienmodellen en verbeteren van de logistieke processen.    

PKM begeleidt u na dit traject ook bij het integreren van de exportstrategie in het bestaande business plan, het opzetten van een goede marktintroductie, en bij het projectmanagement voor vernieuwing van de website of het trainen van uw verkoopteam.

Uw investering

De regeling is voor MKB- bedrijven waarbij hun internationale activiteiten geraakt zijn door corona. U krijgt een voucher voor maximaal € 2.500,- voor 80% van de activiteiten. Als ondernemer betaalt u 20% van het bedrag zelf.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Klantonderzoek

Inzicht in de beleving van uw klanten bij uw bedrijf, meer klantloyaliteit en meer klantgerichtheid; dat is waarom u een klantonderzoek door PKM laat uitvoeren. In ongeveer 5 weken krijgt u een compleet beeld en weet u waar de verbeterpunten liggen.

Wat houdt het in?

PKM biedt u een compact klantonderzoek aan, wat bestaat uit het volgende:
• een opzet van het klantonderzoek na het intakegesprek bij uw bedrijf;
• een heldere doelstelling en beoogd resultaat’
• de bepaling van de steekproef (maximaal 25 personen) ;
• de vragenlijst die richting klanten wordt gebruikt;
• het uitnodigen van klanten;
• de uitvoer van het telefonisch klantonderzoek;
• een rapportage met gespreksverslagen, conclusies en aanbevelingen ;
• een afsluitend adviesgesprek bij uw bedrijf.
 

Naast de interne organisatie kunnen ook andere onderwerpen meegenomen worden zoals imago, naamsbekendheid, producten en diensten, after sales en service.

PKM kiest voor de methode van telefonisch kwalitatief klantonderzoek, omdat wij het belangrijk vinden dat klanten kunnen aangeven waarop hun mening is gebaseerd. Klanttevredenheid is meer dan een cijfer. Wij willen u concrete informatie geven waar u daadwerkelijk iets mee kunt.

Naar aanleiding van de conclusies van het klantonderzoek ondersteunen wij u ook graag bij het doorvoeren van eventuele gestelde verbeteringen. Denk aan trainingen op het gebied van klantgerichtheid, procesoptimalisaties, product verbetertrajecten, etc.

Uw voordeel: een breder beeld van de klanttevredenheid

Als professioneel bedrijf hecht u veel waarde aan klanttevredenheid. Uiteraard voert u jaarlijks evaluatiegesprekken met uw belangrijkste klanten en speelt u adequaat in op eventuele klachten. Het ontbreekt u alleen aan tijd of expertise om een gedegen klantonderzoek te doen wat u een breder beeld geeft. Dit nemen wij daarom graag voor u uit handen.

Uw investering

Indien u kiest voor een compact klantonderzoek is de doorlooptijd ongeveer 5 weken. Dit adviesproduct kost u € 5.700,- indien u deelnemer bent bij PKM.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Jaarprogramma marketing en verkoop

Meer uit uw marketing- en salesorganisatie halen; dat is waarom u meedoet aan het jaarprogramma van PKM. Een programma waarin u zowel strategische als praktische begeleiding krijgt om uw marketing- en salesorganisatie naar een hoger niveau te brengen.

Wat houdt het in?

Het jaarprogramma marketing en verkoop van PKM is een lopend programma waarin u (strategisch) advies, training en structurele begeleiding krijgt op het gebied van marketing en verkoop. Uw verkoop/marketing team dient uit minimaal 2 personen te bestaan.

Na een intake en gezamenlijke analyse ontwikkelen we samen met u een marketing- en verkoopstrategie die we vervolgens implementeren. Hierbij krijgt u van ons de nodige trainingen en uiteraard begeleiding. Uw medewerkers kunnen daarnaast gebruiken maken van onze gespecialiseerde kennisbank en helpdesk.

Het programma bestaat uit:
• 2 adviesdagen;
• Een halve dag intake ;
• 1 dag projectmanagement;
• 3 eendaagse in-company trainingen;
• 8 webinars, groepssessies en/of individuele sessies;
• 7 dagen support en begeleiding van doelstellingen en getrainde onderdelen;
• hulp vanuit onze helpdesk via e-mail, telefoon en WhatsApp (tijdens kantooruren);
• een op maat gemaakte kennisbank (via Microsoft Teams);

Bovenstaand basisprogramma kan uitgebreid worden met (advies)projecten, zoals het maken van een business plan, het uitvoeren van klant- en of marktonderzoek of het volgen van een extra training.
Dit jaarprogramma is altijd maatwerk en is voor MKB-bedrijven in metaal en techniek in elke groeifase van het bedrijf.

Uw voordeel: tijd en ruimte voor ontwikkeling

Door de lengte van het programma krijgen uw marketing- en verkoopmedewerkers alle tijd en ruimte om zich als afdeling te ontwikkelen. En dat onder begeleiding van een PKM-adviseur met jarenlange ervaring binnen de metaal en techniek.

Uw investering

De begeleiding vanuit PKM is verdeeld over de periode van een jaar. Zo krijgt u de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en daarbij hulp te vragen indien nodig. Het programma wordt zowel op locatie als remote begeleid. Dit betekent in de praktijk dat we zowel in-company trainingen en overleggen houden als ook online sessies en webinars.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Download alle diensten binnen Marketing & verkoop

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.

Download alle diensten binnen Marketing & verkoop

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.


Onze adviseurs

Aukje van den Beuken

Aukje van den Beuken
Adviseur

Artikelen over Marketing en verkoop

Subsidie als uw export wordt geraakt door corona Op maandag 19 april '21Zijn uw internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis?

Webinar Kickstartvoucher