Marketing en verkoop

Bereiken we de markt?

Marketing en verkoop in metaal en techniek verandert in een rap tempo door digitalisering, nieuwe technologieën, duurzaamheidseisen en uitdagingen op het gebied van internationalisering. Hierdoor ontstaan niet alleen nieuwe producten en businessmodellen, maar verandert ook de manier waarop we met elkaar zaken doen. Transparantie en samenwerking in de keten worden nog belangrijker.

Aansluiting behouden

Ondanks of juist door alle veranderingen blijft het voor uw marketing en verkoop team de hoofdtaak om klanten te bereiken, boeien en te binden. Maar de manier waarop het team dit doet verandert. Houd daarom aansluiting bij de veranderende wensen en behoeften van uw klant, de ontwikkeling van de markt en die van uw concurrent. Of vraag een advies bij ons aan om u hierin te ondersteunen.

De klant centraal

Een goede positionering, het bouwen aan klantwaarde en het volgen van de klantreis van uw doelgroep zijn hierbij essentieel. Het is daarbij belangrijk dat u relevant blijft voor uw klant in elke stap die hij zet. En dat u de klanten op het juiste moment voorziet van de juiste informatie en het juiste advies om hen te helpen bij hun aankoopproces.

Dit stelt eisen aan uw strategie, de inrichting van uw marketing- en verkoop organisatie en aan de kennis en vaardigheden van uw medewerkers. PKM kan u hierbij op diverse manieren ondersteunen om uw positie in de markt te verbeteren en uw omzet en marge te vergroten.

Onze mogelijkheden

Onderstaand vindt u de diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Vindt u het tijd voor een afspraak?

Wilt u meer informatie of denkt u dat wij u kunnen helpen? Ga dan met ons in gesprek zodat we alle mogelijkheden samen kunnen bekijken.

Marktonderzoek

Inzicht in mogelijke nieuwe markten, technische toepassingen, klantsegmenten of inzicht in de concurrentie; dat is waarom u een marktonderzoek bij PKM aanvraagt. In 3 tot 5 dagen heeft u meer inzicht in uw bestaande of nieuwe markt en uw positionering.

Wat houdt het in?

Met deskresearch en/of field research (via telefonische interviews) verzamelt PKM de informatie vanuit uw vraag- en probleemstelling. Dit kan dus een vraag zijn om een specifieke nieuwe markt of toepassing te onderzoeken, maar ook om de concurrentie nader te onderzoeken. En, indien gewenst doen we ook een eerste telefonische verkenning bij de (nieuwe) doelgroep.

Bij PKM benaderen we een marktonderzoek pragmatisch, maar wel nauwkeurig: met een aantal go/no-go momenten bespreken we met u tussentijds de bevindingen en volgende stappen.

Nadat het marktonderzoek is uitgevoerd ondersteunt PKM u ook bij de implementatie. Dit kan zijn:
• strategische sessies met sleutelfiguren;
• aanscherping van het marketing- of verkoopplan;
• een nieuwe marktbewerkingsstrategie;
• training van de verkooporganisatie.

Het is ook mogelijk om door PKM getraind te worden in het doen van goed marktonderzoek. Samen met PKM gaat u een dag aan de slag met de opzet en uitvoer van het marktonderzoek, waarna u het zelf verder oppakt.

Uw voordeel: betere strategische keuzes

Marktonderzoek vormt vaak een onderdeel van het business- marketing- of verkoopplan. Maar het geeft u ook de benodigde de informatie om de juiste strategische keuzes te maken op een hoger niveau.

Uw investering

De tijdsinvestering is uiteraard afhankelijk van de vraag. Een gerichte opdracht kan al in 3 tot 5 dagen afgerond worden, maar er zijn ook trajecten van een aantal weken.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Marketing- en verkoopplan

Een betere positionering in de markt, een heldere klantfocus en een slagvaardige verkooporganisatie; dat is waarom PKM u graag ondersteunt bij uw marketing- en verkoopplan. In 1 tot 3 dagen helpen we u een nieuw plan op te stellen of uw huidige plan te verbeteren.

Wat houdt het in?

Met het product ‘verkoopplan in een dag’ scherpen we in één dag uw verkoopstrategie aan en geven we inzicht in de belangrijkste aandachtspunten voor het verbeteren van uw rendement. Met het ‘marketing- en verkoop VERBETER plan’ krijgt u van ons 3 dagen begeleiding. Wij nemen u mee door het strategisch planningsproces met als resultaat een strategisch marketing- en/of verkoopplan voor uw organisatie. Door middel van diverse opdrachten en zelf uit te voeren analyses ontwikkeld onze adviseur samen met u een plan.

Bij ‘verkoopplan in een dag’ krijgt u:
• een checklist marketing- en verkoopplan;
• een SWOT analyse verkoop en marketing (brainstorm sleutelfiguren)
• inzicht in analyse tools en marketingmodellen;
• aanscherping van de verkoopstrategie, een gap analyse en actieplan.

Bij het marketing- en verkoop VERBETER plan, krijgt u daarnaast:
• een adviseur tot uw beschikking;
• een uitwerking van de marketing- en verkoopstrategie in een actieplan.

Het uiteindelijke plan is een dynamisch document. Het is belangrijk om dit ieder jaar te evalueren en bij te stellen. Veel relaties van PKM reserveren hiervoor een dag met de PKM-adviseur om hun visie en strategie kritisch tegen het licht te houden en de juiste keuzes te maken. Daarnaast geven we vanuit PKM ook regelmatig commerciële trainingen, (online), ontwikkelen we communicatieplannen, doen we klantonderzoek en bieden we export ondersteuning. PKM heeft het marketing en verkoop jaarprogramma ontwikkeld om de strategie te implementeren en te borgen door middel van advies, training en continue (online) begeleiding.

Uw voordeel: focus

Met een marketing- en verkoopplan krijgt u focus, u voorkomt dat u voortdurend ad hoc beslissingen moet nemen en het levert voor de gehele organisatie duidelijkheid op. Een heldere visie zorgt tenslotte voor gemotiveerd personeel.

Uw investering

De tijdsinvestering bedraagt 1 tot 3 dagen, afhankelijk van de keuze van het product.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Internationalisering en export

U wilt gaan exporteren, maar u weet niet of uw gehele organisatie daar klaar voor is, of u vraagt zich af waarom het niet lukt om meer exportomzet te genereren; daarom vraagt u PKM om advies voor uw export ambities. PKM biedt u in samenwerking met de Koninklijke Metaalunie het Export Dashboard aan, een hulpmiddel voor ieder bedrijf dat een hogere exportomzet wil genereren.

Aan de hand van stellingen bespreken we de vijf bouwstenen van export. Alle facetten van uw exportactiviteiten komen aan bod. Een gesprek duurt 1,5 uur en vindt online plaats. Ter voorbereiding ontvangen we graag enige informatie over uw bedrijf en uw huidige exportactiviteiten. Na afloop van het gesprek verwerken we uw antwoorden in een rapport. U krijgt hiermee inzicht in waar u nu staat met export en wat uw belangrijkste aandachtspunten zijn voor verdere groei. Ook geven we u tips hoe u uw internationale ambities kunt realiseren. U kunt hiermee zelf direct aan de slag, maar u kunt ook uitvoeringspartner PKM en de Koninklijke Metaalunie Internationaal Ondernemen inschakelen voor een vervolgtraject.

Uw voordeel: een goede start

Na het gesprek en de bijbehorende rapportage heeft u een goed beeld over de stand van export in uw organisatie. U hebt zo een gedegen basis om direct succesvol in het buitenland aan de slag te gaan. Ook is het een referentiepunt om vervolgstappen op hun effectiviteit te kunnen beoordelen. Daarnaast biedt de rapportage handvatten om meer structuur in uw aanpak te krijgen.

PKM kan u ook ondersteunen bij vervolgprojecten, bijvoorbeeld het opstellen van een exportplan, het integreren van de exportstrategie in het bestaande businessplan, marktonderzoek, het opzetten van een goede marktintroductie, ondersteuning bij projectmanagement voor vernieuwing van de website of het trainen van uw verkoopteam.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Klantonderzoek

Inzicht in de beleving van uw klanten bij uw bedrijf, meer klantloyaliteit en meer klantgerichtheid; dat is waarom u een klantonderzoek door PKM laat uitvoeren. In ongeveer 5 weken krijgt u een compleet beeld en weet u waar de verbeterpunten liggen.

Wat houdt het in?

PKM biedt u een compact klantonderzoek aan, wat bestaat uit het volgende:
• een opzet van het klantonderzoek na het intakegesprek bij uw bedrijf;
• een heldere doelstelling en beoogd resultaat’
• de bepaling van de steekproef (maximaal 25 personen) ;
• de vragenlijst die richting klanten wordt gebruikt;
• het uitnodigen van klanten;
• de uitvoer van het telefonisch klantonderzoek;
• een rapportage met gespreksverslagen, conclusies en aanbevelingen ;
• een afsluitend adviesgesprek bij uw bedrijf.
 

Naast de interne organisatie kunnen ook andere onderwerpen meegenomen worden zoals imago, naamsbekendheid, producten en diensten, after sales en service.

PKM kiest voor de methode van telefonisch kwalitatief klantonderzoek, omdat wij het belangrijk vinden dat klanten kunnen aangeven waarop hun mening is gebaseerd. Klanttevredenheid is meer dan een cijfer. Wij willen u concrete informatie geven waar u daadwerkelijk iets mee kunt.

Naar aanleiding van de conclusies van het klantonderzoek ondersteunen wij u ook graag bij het doorvoeren van eventuele gestelde verbeteringen. Denk aan trainingen op het gebied van klantgerichtheid, procesoptimalisaties, product verbetertrajecten, etc.

Uw voordeel: een breder beeld van de klanttevredenheid

Als professioneel bedrijf hecht u veel waarde aan klanttevredenheid. Uiteraard voert u jaarlijks evaluatiegesprekken met uw belangrijkste klanten en speelt u adequaat in op eventuele klachten. Het ontbreekt u alleen aan tijd of expertise om een gedegen klantonderzoek te doen wat u een breder beeld geeft. Dit nemen wij daarom graag voor u uit handen.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Jaarprogramma marketing en verkoop

Meer uit uw marketing- en salesorganisatie halen; dat is waarom u meedoet aan het jaarprogramma van PKM. Een programma waarin u zowel strategische als praktische begeleiding krijgt om uw marketing- en salesorganisatie naar een hoger niveau te brengen.

Wat houdt het in?

Het jaarprogramma marketing en verkoop van PKM is een lopend programma waarin u (strategisch) advies, training en structurele begeleiding krijgt op het gebied van marketing en verkoop. Uw verkoop/marketing team dient uit minimaal 2 personen te bestaan.

Na een intake en gezamenlijke analyse ontwikkelen we samen met u een marketing- en verkoopstrategie die we vervolgens implementeren. Hierbij krijgt u van ons de nodige trainingen en uiteraard begeleiding. Uw medewerkers kunnen daarnaast gebruiken maken van onze gespecialiseerde kennisbank en helpdesk.

Het programma bestaat uit:
• 2 adviesdagen;
• Een halve dag intake ;
• 1 dag projectmanagement;
• 3 eendaagse in-company trainingen;
• 8 webinars, groepssessies en/of individuele sessies;
• 7 dagen support en begeleiding van doelstellingen en getrainde onderdelen;
• hulp vanuit onze helpdesk via e-mail, telefoon en WhatsApp (tijdens kantooruren);
• een op maat gemaakte kennisbank (via Microsoft Teams);

Bovenstaand basisprogramma kan uitgebreid worden met (advies)projecten, zoals het maken van een business plan, het uitvoeren van klant- en of marktonderzoek of het volgen van een extra training.
Dit jaarprogramma is altijd maatwerk en is voor MKB-bedrijven in metaal en techniek in elke groeifase van het bedrijf.

Uw voordeel: tijd en ruimte voor ontwikkeling

Door de lengte van het programma krijgen uw marketing- en verkoopmedewerkers alle tijd en ruimte om zich als afdeling te ontwikkelen. En dat onder begeleiding van een PKM-adviseur met jarenlange ervaring binnen de metaal en techniek.

Uw investering

De begeleiding vanuit PKM is verdeeld over de periode van een jaar. Zo krijgt u de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en daarbij hulp te vragen indien nodig. Het programma wordt zowel op locatie als remote begeleid. Dit betekent in de praktijk dat we zowel in-company trainingen en overleggen houden als ook online sessies en webinars.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Internetstrategie

Uw organisatie heeft een website, maar wordt nog weinig effectief ingezet in processen van het bedrijf. U heeft de mogelijk de kennis of de capaciteit niet in huis, maar er zijn redenen genoeg de website en het internet in het algemeen steviger neer te zetten en toe te werken naar meetbare resultaten. Dan is uw eigen internetstrategie een belangrijk handvat: concreet en direct toepasbaar.

Wat houdt het in

In een voorbereidend gesprek gaan we vaststellen wat uw belangrijkste producten en diensten zijn die nadrukkelijk op de website aan de orde moeten zijn. Wie is de doelgroep en voor welke behoeften of problemen zijn dit de oplossingen. Wij zullen vervolgens een analyse doen: wie zijn online de concurrenten?; hoe sterk zijn zij online?; wat is hun aanbod aan informatie? 
Dit geeft ons inzicht in hoe sterk zij zijn o.b.v. criteria van Google.

Tijdens een werksessie gaan we in op welke rol u wenst dat uw website of het internet in het algemeen voor uw bedrijf zou moeten betekenen. We gaan in op waarmee u zich onderscheidt van uw concurrenten en hoe dat aansluit bij de drijfveren van het bedrijf. Hoe zou zich dat kunnen vertalen in concrete content (informatie, beeldmateriaal, video en dergelijke) en wat zijn realistische Call To Actions* (CTA's)?

*Van direct bellen' tot 'vul een formulier in', 'download de prijslijst', 'vraag een offerte aan', 'bestel' en dergelijke.

Hoe moet het proces op de website eruit zien? Hoe zouden we de ontwikkeling van de resultaten kunnen meten? Dus wat zijn KPI's (Key Performance Indicators)?

N.a.v. de door ons uitgevoerde analyse en genoemde wensen is duidelijk of en wat er zou moeten gebeuren resultaten te gaan behalen met de implementatie van (delen van) de internetstrategie!

Uw voordeel: inzicht in gerichte acties

Mogelijk is er veel te verbeteren, maar u kan in kleine stappen starten. U hoeft niet direct het hele bedrijf erbij te betrekken. De implementatie kan dan in korte slagen worden gerealiseerd, waardoor de doorlooptijd, de kosten en de impact op tijdsbeslag van eigen mensen te overzien is. De ervaring alsook de resultaten geven inzicht in mogelijkheden en wat er voor nodig is resultaten te verzilveren. Stapsgewijs kunt u verder gaan met verbeteringen.

Mocht u wel in één groot project de strategie gaan implementeren, is dat natuurlijk ook waar deze strategie uw leidraad voor is.

Wij leveren op: de internetstrategie

U ontvangt een Powerpoint pdf met de internetstrategie. Deze komen we uitgebreid toelichten en samen met u vaststellen wat u er mee wil gaan doen en welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij vinden het belangrijk dat uitvoering gegeven wordt aan de implementatie van (delen van) de internetstrategie, want dat was in de eerste plaats de reden om ermee aan de slag te gaan!

Vervolg

Gebruikelijke stappen zijn:

 1. Verbetering en uitbreiding van content
 2. Definiëring en creatie van concrete CTA's
 3. Implementatie van 1 en 2 en monitoring van de resultaten

Wanneer vindbaarheid in Google een belangrijke bron van bezoekers op de site moet zijn, zijn aanvullende stappen:

 1. Optimalisatie van de website of specifieke pagina's op relevante zoekwoorden
 2. Versterking van de autoriteit en reputatie van de site (details bij Online gevonden worden)

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Website audit

U heeft een website, maar zijn er technische of inhoudelijke tekortkomingen, die belemmeren dat de website goed gevonden wordt in Google? Wat moet er gebeuren dit te verbeteren? Dat inzicht krijgt u nadat wij een website audit op uw site hebben uitgevoerd.

Toegevoegde waarde voor u

Een website audit geeft u inzicht in wat de status is van uw website. Primair is zo'n audit aan de orde als u aan de slag wilt om beter gevonden te worden in de zoekmachines. Een andere reden kan zijn wanneer u problemen ervaart met uw website. Wat mag u verwachten van een website audit? U krijgt inzicht in:

 • Zijn er belangrijke technische verbeterpunten in de website?
 • Zijn basis-elementen die bijdragen aan een betere vindbaarheid, die verbeterd moeten worden?
 • Wat is de autoriteit van de website? Hierbij vergelijken we de website tevens met die van enkele belangrijke concurrenten.
 • Waar wordt de website op dit moment op gevonden**?
 • Hoeveel bezoekers komen er op de site, waar komen zij vandaan, welke pagina's bezoeken ze op de site en hoelang verblijven ze er**?
 • Op enkele voor u relevante zoektermen, waar u op gevonden zou willen worden onderzoeken we uw positie alsook wie uw concurrenten zijn en hoe sterk hun reputatie is.
Wij leveren op

U ontvang van ons een Powerpoint pdf en een Excelbestand met belangrijke details. In de pdf trekken wij conclusies en geven u concrete adviezen, wat noodzakelijk en/of wenselijk is om enerzijds de vindbaarheid te verbeteren en anderzijds de kans op contacten, leads en klanten te verbeteren.

** Hiervoor hebben we tijdelijk toegang nodig tot uw Analytics account (veelal zal dat Google Analytics zijn).

Vervolg

U kunt beslissingen nemen op wat u wilt dat wordt doorgevoerd op uw huidige website. Afhankelijk voor de mogelijkheden die er zijn, het type website (Content Management Systeem) en de hosting en wat u zelf wilt doen of uw huidige leveranciers, kunt u onze ondersteuning inzetten om de verbeteringen te realiseren.

Mocht u besluiten over te willen stappen op een nieuwe website, dan kunnen wij u adviseren wat te doen om te voorkomen van de regen in de drup te komen. Natuurlijk kunnen wij ook een voorstel doen voor een nieuwe website. Bij het product Nieuwe website kunt u meer details lezen over de mogelijkheden.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Website Impact Monitor

De Website Impact Monitor geeft inzicht in waar u staat met uw website ten opzichte van concurrenten. U ontvangt een compact rapport van 4 pagina's met inzicht in oorzaken en oplossingen die direct toepasbaar zijn. U krijgt inzicht in op welke manier u online meer impact maakt, wat kan leiden tot meer contacten, leads en klanten.  Het gaat niet over internet techniek maar uw business.

Naast het rapport heeft u een inspirerend gesprek opties en kansen online voor uw bedrijf.

Website Impact Monitor aanvragen

U kunt kosteloos een Website Impact Monitor aanvragen! Wilt u meer informatie over details en toegevoegde waarde voor u?

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Download alle diensten binnen Marketing & verkoop

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.

Download alle diensten binnen Marketing & verkoop

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.


Onze adviseurs

Aukje van den Beuken

Aukje van den Beuken
Adviseur

Tom Zoethout

Tom Zoethout
Adviseur

Linda van den Broek
Adviseur internationalsieringArtikelen over Marketing en verkoop

28 november 2022 Vanwege de Brexit was er veel onduidelijkheid over de productwetten die in de UK (United Kingdom) gelden

Verbeter je exportaanpak met het exportdashboard

In de decemberuitgave van het Metaalunie Magazine “Metaal & Techniek” 2022 stond het artikel over het Export Dashboard. Dat kan

Exportdashboard: Van buiten naar binnen kijken

18 oktober 2022Marketing en Verkoop uitgebreid met Internet expertiseNaast advies en training op het gebied van marketing en verkoop is

Marketing en Verkoop uitgebreid met Internet expertise