Personeelsmanagement

Hoe zorgen we voor onze mensen?

Bedrijven in de metaal en technische sector hebben een effectieve en flexibele organisatie nodig. Een effectieve organisatie is een organisatie, die in staat is de gestelde doelen van uw bedrijf te realiseren. U wilt graag dat uw medewerkers in staat zijn om mee te denken, verantwoordelijkheid te dragen en aan de steeds hoger wordende eisen van klanten te voldoen, Uw organisatie moet ook flexibel en vakbekwaam zijn, snel kunnen handelen en produceren, en mee veranderen met de wijzigingen in de markt en noodzakelijke innovaties en automatisering. Goed personeelsmanagement is daarbij cruciaal, zodat u gericht kunt investeren in de ontwikkeling van uw organisatie en competenties van medewerkers.

Personeelsmanagement

Gemotiveerde en vakbekwame medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Goed personeelsmanagement zorgt ervoor dat u uw medewerkers bij uw organisatie betrekt en houdt. Een personeelsbeleid is nodig dat aansluit op uw bedrijfsdoelen en deze ondersteunt. Net zo belangrijk is een bedrijfscultuur die medewerkers en leidinggevenden stimuleert om verantwoordelijkheid te nemen, mee te denken, met goede ideeën te komen en capabel is om met verandering om te gaan.

Om dit te realiseren bent u gebaat met concrete ontwikkeladviezen, coaching en oplossingen die passen bij uw bedrijfssituatie. 

PKM helpt u uw organisatie en medewerkers effectiever te maken, beter te laten samenwerken en beter te laten presteren, zodat u uw bedrijfsdoelen samen met hen kunt behalen.

Onze mogelijkheden

Onderstaand vindt u de diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Vindt u het tijd voor een afspraak?

Wilt u meer informatie of denkt u dat wij u kunnen helpen? Ga dan met ons in gesprek zodat we alle mogelijkheden samen kunnen bekijken.

Coaching

U wilt dat uw afdelingen beter samenwerken dan zij op dit moment doen; dat is waarom u coaching aanvraagt bij PKM. Bijvoorbeeld omdat er net een bedrijfsovername is geweest, er nieuwe leidinggevenden zijn aangesteld of de leidinggevenden binnen de organisatie zich verder willen ontwikkelen. Afhankelijk van de gestelde doelen stelt PKM voor u een passend coaching traject op.

Wat houdt het in?

De deelnemers krijgen allereerst een intakegesprek met de coach / trainer en met iemand vanuit uw directie of HR-afdeling. Hierin bepalen we samen de leerbehoefte en leerdoelen. Met een DISC-profielanalyse kijken we ook naar de persoonlijke kenmerken van de deelnemer.

PKM stelt vervolgens een maatwerk voorstel op met coaching, eventueel gecombineerd met training. Na het traject zijn intervisiebijeenkomsten voor de deelnemer(s) met de coach mogelijk om nieuwe praktijksituaties te kunnen bespreken en ook daarmee te leren omgaan.

PKM coacht zowel medewerkers als leidinggevenden op verschillende competenties. Voorbeelden hiervan zijn:
• persoonlijke effectiviteit;
• presentatietechnieken;
• feedback geven en ontvangen;
• omgaan met leiderschapsstijlen;
• ontdekken van voorkeurgedrag en valkuilen.

Uw voordeel: praktische ontwikkeling

Een medewerker in uw bedrijf functioneert nog niet zoals u het wenst of leidinggevenden moeten medewerkers professioneler leren aansturen. Door de coaching vraag zo scherp mogelijk te definiëren, kunnen we heel praktisch aan de slag. De medewerker of leidinggevende ontwikkelt zich dus actief en praktisch in de vooraf gekozen leerdoelen, oefent tussendoor, krijgt praktische feedback en gaat steeds beter functioneren in zijn/haar functie.

Uw investering

De tijdsinvestering voor een coaching traject duurt gemiddeld 3 maanden tot 1,5 jaar, afhankelijk van de gestelde leerdoelen.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Werving en selectie

U bent op zoek naar vernieuwende manieren om de juiste medewerkers aan u te binden, maar weet niet waar u moet beginnen? Of vindt u geen talent met het juiste vakmanschap? Bij PKM kijken we op een andere manier naar werving en selectie en helpen we bij alle stappen in het proces. Van het opstellen van de vacature tot aan het opstellen van de arbeidsovereenkomst en een ontwikkelplan voor de nieuwe medewerker.

Wat houdt het in?

Wij helpen u allereerst de doelgroep te bepalen voor uw werving, de functie en kernwaarden vast te stellen waar u naar op zoek bent en vacatureteksten op te stellen die aanspreken bij de betreffende doelgroep. Maar wij denken ook creatief mee met u als het gaat om het toepassen van vindingrijke manieren bij het werven van medewerkers.

In de gesprekken met kandidaten staan we u uiteraard bij. Zo stellen we vooraf met u selectiecriteria op om tot een juiste keuze te kunnen komen. Voor essentiële functies kunnen we daarnaast een profielanalyse en test uitvoeren om te kijken of het voorkeursgedrag van de kandidaat past bij de functie.

Wilt u advies bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst, dan doen we dit ook graag voor u. Net als een advies voor een ontwikkelplan, eventueel in samenwerking met het opleidingsfonds voor de branche. Er zijn daarnaast ook mogelijkheden voor coaching en training.

Uw voordeel: werven op drijfveren en talent

Het is de kunst om te werven op basis van drijfveren en talenten in plaats van vakmanschap. Het is soms namelijk lastig te zien of iemand geschikt is, omdat de kandidaat zichzelf mogelijk beter voordoet dan deze in werkelijkheid is. PKM helpt graag bij het werving en selectieproces en de manier om vast te stellen welke kandidaat goed past bij de vacature.

Uw investering

De tijdsinvestering voor een werving en selectietraject ligt gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden (tijd tot indiensttreding), maar is uiteraard afhankelijk van de functie.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Conflicthantering

U heeft een conflict of er dreigt een conflict te ontstaan binnen de organisatie en u wilt dit graag daadkrachtig en rechtvaardig oplossen. Dat begrijpen we. Daarom bieden we vanuit PKM conflicthantering aan, om de situatie niet verder te laten escaleren dan nodig is. Met een gedegen tactiek gaan we samen met u het gesprek met de medewerker aan.

Wat houdt het in?

Omdat emoties een rol spelen, is het voor de betrokken partijen lastig om bij een conflict tot elkaar te komen. Een conflict kan zelfs zo hoog oplopen dat er een onwerkbare situatie ontstaat. In dit geval kan een PKM-adviseur een opening bieden. Met een heldere aanpak en met een bepaalde afstand tot de situatie.

We gaan eerst het gesprek aan met de directie, HR-medewerker en de leidinggevende om informatie te verkrijgen over het conflict, de oorzaak daarvan en om na te gaan wat er allemaal is gedaan (of juist niet is gedaan) om de situatie te verbeteren en herstellen. Daarna bepalen we de tactiek die we gaan hanteren.

De PKM- adviseur voert samen met de leidinggevende of de HR- medewerker de gesprekken met de medewerker. Het doel is daarbij in eerste instantie om het conflict op te lossen en de samenwerking te herstellen. Als zich opnieuw een conflict voordoet, kunt u de PKM-adviseur opnieuw inschakelen bij de gesprekken.

Bij PKM verzorgen we ook een training conflicthantering voor directies, leidinggevenden en HR-medewerkers. Hier kunt u aan de hand van praktijksituaties oefenen.

Uw voordeel: een heldere oplossing voor het conflict

Als de PKM-adviseur samen met u en de medewerker in gesprek gaat, dan is het conflict meestal opgelost en wordt de samenwerking hervat. In een enkel geval wordt een vaststellingsovereenkomst voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst besproken en overeengekomen. In zeer uitzonderlijke situaties wordt uiteindelijk mediation ingeschakeld of overgegaan tot een ontslagaanvraag. Er is dus altijd een heldere oplossing mogelijk.

Uw investering

De tijdsinvestering is meestal enkele weken.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Competentie en talentonwikkeling

U vindt talentontwikkeling belangrijk, maar u heeft nog geen bedrijfsbrede aanpak om te bepalen wat uw medewerkers nodig hebben; dat is waarom u PKM inschakelt. Met behulp van praktische tools maken we de competenties binnen uw organisatie inzichtelijk en bepalen we wat uw medewerkers nodig hebben aan ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat houdt het in?

Per functie bepalen we eerst in overleg welke hard- en soft skills nodig zijn: wat moet de medewerker in deze functie kunnen, kennen en welk gedrag hoort hierbij. Vanuit deze basis bepaalt de leidinggevende in hoeverre iedere medewerker deze vaardigheden beheerst.
 
Door de bedrijfsdoelstellingen mee te nemen in de aanpak, kan de leidinggevende vaststellen welke vaardigheden verder ontwikkeld moeten worden. De leidinggevende bespreekt dit met de medewerker en samen stellen zij doelen op. Vanuit PKM maken we daarnaast werkinstructies, bijvoorbeeld met oZone, en ontwikkelen we een interne opleiding. Zo kunt medewerkers digitaal ontwikkelen, maar ook ‘on the job’.

Met de Inzetbaarheidsmanager monitoren we de ontwikkeling van de medewerkers. Maar ook de bedrijfsloontabel, functie-indeling en het beloningsbeleid leggen we hierin voor u vast. We ondersteunen u uiteraard bij het bepalen van deze zaken. PKM ondersteunt u vervolgens jaarlijks bij het actualiseren van de Inzetbaarheidsmanager.

Uw voordeel: een ontwikkelplan per medewerker, inclusief monitoring

Met de ondersteuning van PKM en de Inzetbaarheidsmanager heeft u straks niet alleen een concreet ontwikkelplan per medewerker, maar ook de tools om de ontwikkeling vorm te geven , uit te voeren en te monitoren. Medewerkers kunnen getoetst worden en een certificaat krijgen na het behalen van onderdelen in hun leertraject. Uw directie, HR-manager of de leidinggevende zelf volgt via de Inzetbaarheidsmanager gemakkelijk de ontwikkeling.

Uw investering

De tijdsinvestering voor dit traject is, afhankelijk van het aantal functies, 3 tot 9 maanden.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Profiel- en teamanalyse

Het passend ontwikkelen van (nieuwe) medewerkers en leidinggevenden, het begeleiden naar een nieuwe functie of de samenwerking binnen een team vergroten; het zijn allemaal redenen om een profielanalyse of teamanalyse uit te laten voeren door PKM. Deze praktische analyses geven u niet alleen inzicht in de drijfveren van uw mensen, maar ook in de ontwikkelmogelijkheden.

Wat houdt het in?

Vanuit PKM nemen we zowel profielanalyses en teamanalyses af volgende de DISC-methode, als met een General Intelligence Assesment (GIA). De DIC-methode geeft meer inzicht in het voorkeursgedrag van de teamleden en welke natuurlijke soft skills zij bezitten. In het geval van een teamanalyse bieden we de DIC-methode ook in groepsverband aan, waarbij teamleden elkaars profiel op een ludieke manier leren kennen.

Om de ontwikkelmogelijkheden van een medewerker te testen gebruiken we de General Intelligence Assessment (GIA). Dit is een test op 5 gebieden die de kandidaat digitaal afneemt gedurende circa een uur.

Zowel bij de DISC-methode als bij de GIA is het mogelijk dat de PKM-adviseur de resultaten en mogelijke gevolgen daarvan persoonlijk bespreekt met de betrokken medewerker(s). De PKM-adviseur bespreekt graag met u en de betrokkene(n) wat de consequenties zijn, waarna bijvoorbeeld een ontwikkelplan of coaching kan worden verzorgd.

Uw voordeel: nóg meer uit uw team halen

De inzichten uit deze analyses geven u de mogelijkheid om betere keuzes te maken voor toekomstige functie-invulling en ontwikkeling. Bijvoorbeeld wanneer u een medewerker heeft die graag wil doorgroeien naar een andere functie, maar u, of de medewerker zelf, weet niet of die functie wel geschikt is. Ook binnen teams draagt de analyse bij aan de samenwerking, omdat zij nog beter inzicht krijgen in de rolverdeling. U haalt op die manier nog meer uit uw team en uw mensen.

Uw investering

De tijdsinvestering verschilt per methode en vorm. Een persoonlijke profielanalyse (PPA) duurt maximaal 30 minuten. De GIA duurt maximaal 1,5 uur en voor de teamanalyse is 3 uur nodig.  Een opvolggesprek duurt doorgaans 1 tot 1,5 uur per gesprek.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Personeelsgesprekken

Medewerkers verwachten minimaal eens per jaar een goed gesprek met hun leidinggevende. Met een personeelsgesprek voldoet u aan deze verwachting. Ook biedt het mogelijkheden om in gesprek met uw medewerkers uw doelstellingen en toekomstverwachtingen waar te maken. U weet waar u aan toe bent en u kunt het ontwikkeltraject van uw medewerker(s) op tijd bijsturen. Bij PKM helpen we u deze gesprekken op een constructieve manier te voeren, met oog op resultaat.

Wat houdt het in?

PKM ondersteunt u bij het opzetten van de gesprekscyclus en de keuze van de juiste personeelsgesprekstypen bij uw organisatie. Maar ook bij het vaststellen van documenten en registraties voor het personeelsdossier. Daarnaast trainen we uw leidinggevenden in het voeren van de gesprekken. Hiervoor hebben wij bij PKM de training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken ontwikkeld.

In de training oefenen we met praktische voorbeelden, zodat de leidinggevende een duidelijk beeld heeft wat van hem/haar verwacht wordt. Tot slot coacht de PKM-adviseur uw leidinggevenden bij het voorbereiden en uitvoeren van de personeelsgesprekken en het vastleggen van de resultaten. Voor wat meer gevorderden is er ook een training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken 2.0.

U kunt bij PKM ook ondersteuning vragen bij een "moeilijk" personeelsgesprek. Een onafhankelijke en professionele bijdrage doet soms wonderen bij een personeelsgesprek en laat medewerkers vaak tot nieuwe inzichten komen. Daarnaast trainen we ook regelmatig nieuwe medewerkers en adviseren we in het actueel houden van de systematiek en de gesprekscyclus.

Uw voordeel: evalueren en voorbereiden op de toekomst

Het is natuurlijk niet verplicht om functioneringsgesprekken te voeren met uw medewerkers. Maar, door het wel te doen en u in deze gesprekken te richten op de toekomstverwachtingen van uw medewerkers en deze naast uw plannen te leggen, wordt duidelijk hoe uw medewerkers in uw toekomstbeeld passen. Het is dus niet alleen een evaluatiemoment; u bereid ook uzelf en uw medewerkers voor op de toekomst.

Uw investering

De tijdsinvestering voor de implementatie van een gesprekscyclus duurt, afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, 3 tot 9 maanden. Dit is inclusief de training. De training Functionerings- en Beoordelingsgesprekken duurt 1 dag.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Functiebeschrijving, indeling en beloning

Een organisatieschema, functiebeschrijvingen met een duidelijke taakverdeling tussen medewerkers en een model voor eerlijk belonen; dat is waarom u het advies vraagt van PKM. U heeft straks het juiste overzicht en geeft een goede invulling aan de voorwaarden uit de cao Metaal en Techniek of Metalektro.

Wat houdt het in?

Allereerst stellen we het organisatieschema en de functies of rollen binnen uw organisatie samen met u vast. Daarna stelt de PKM-adviseur de functie- of rolbeschrijvingen op. Dit doen we in gesprek met uw medewerkers en/of leidinggevenden. De beschrijvingen leggen we ter controle voor aan de leiding en directie en stellen we, waar nodig, bij.

Na akkoord van directie en leiding, maar ook van de betreffende medewerkers, delen we vanuit PKM de functies in. Meestal gebruiken we hiervoor het CATS-model, maar andere modellen zijn ook mogelijk. Tot slot maken we samen met de HR-manager van uw bedrijf een vergelijking van salarissen met de nieuwe indeling en adviseren we een maatwerk bedrijfsloongebouw.

Op basis van het bedrijfsloongebouw bekijken we samen met u de consequenties en neemt u beslissingen over eventuele aanpassing op het loongebouw of de salarissen van bepaalde medewerkers. PKM past ook graag het bedrijfsloongebouw volgens de cao aan bij toekomstige salarisverhogingen en ondersteunt u wanneer functiebeschrijvingen moeten worden aangepast of wanneer er nieuwe ontwikkeld moeten worden.

Uw voordeel: duidelijkheid in uw beloningsbeleid

Functie- of rolbeschrijvingen bieden u de mogelijkheid om duidelijkheid te scheppen in wie wat gaat doen en wat er van elkaar wordt verwacht. Daarbij stelt u voor uw medewerkers een duidelijk en eerlijk beloningsbeleid. En uiteraard voldoet u hiermee ook aan de bepalingen in de cao.

Uw investering

De tijdsinvestering is doorgaans 6 tot 9 maanden. Voor kleine bedrijven met enkele functies is het binnen 3 maanden mogelijk de functiebeschrijvingen, de indeling en de beloningsstructuur op orde te maken.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Bepaling duurzame inzetbaarheid

Betrokken, gemotiveerde en vitale medewerkers, goed leiderschap, goede arbeidsvoorwaarden, een op het bedrijf afgestemd generatiebeleid, ontwikkelmogelijkheden en een veilige en gezonde werkomgeving; dat is wat we bij PKM verstaan onder duurzame inzetbaarheid. We geven u graag de tools voor concrete verbeteracties die de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers positief beïnvloedt.

Wat houdt het in?

Met een duurzaam inzetbaarheidsspel brengen we de kansen en uitdagingen van het bedrijf in beeld om de inzetbaarheid van de medewerkers te optimaliseren. Ook stellen we vast waar het bedrijf voor staat: wie zijn we en wat vinden wij belangrijk? Dit kan bijvoorbeeld veiligheid zijn of gezondheid of een combinatie van kernpunten. Aan de hand van het resultaat van dit spel gaan de directie en leidinggevenden in gesprek over te nemen stappen.

De PKM –adviseur leidt het spel en begeleidt bij de discussies en keuzes die gemaakt worden. Aan de hand van tools leiden we u in relatief korte tijd naar concrete verbeteracties die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers positief gaan beïnvloeden. Ook medewerkers worden erbij betrokken, zodat het draagvlak krijgt in uw organisatie.

Ook in de vervolgstappen ondersteunen we u vanuit PKM graag. Of het nu gaat om bijvoorbeeld een thema als veiligheid, strategie en management, of over competentie ontwikkeling.

Uw voordeel: echte binding van uw medewerkers

Duurzame inzetbaarheid gaat het hele bedrijf aan, maar begint bij de directie. Als bedrijf heeft u invloed op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en de betrokkenheid van hen bij het bedrijf. U krijgt van ons de tools om de binding van medewerkers te verbeteren en zo een succesvolle bedrijfscultuur te vormen.

Uw investering

De tijdsinvestering van dit traject is afhankelijk van de omvang. We starten met korte sessies van een halve dag tot een dag en dit wordt gevolgd door acties waar het management mee van start gaat, begeleid door de PKM-adviseur. Cultuurverandering als gevolg van dit traject kan echter tot jaren duren, omdat het in beweging krijgen van mensen afhankelijk is van gedrag.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Gedrags- en cultuurverandering

U wilt meer verantwoordelijkheidsgevoel creëren bij uw medewerkers, maar weet niet waar u moet beginnen; dat is waarom u PKM vraagt om uw cultuurveranderingsproject te begeleiden. We helpen u in een paar maanden stapsgewijs het proces in gang te zetten, waarna u zelf met vol vertrouwen de verandering doorvoert.

Wat houdt het in?

U wilt als directie dat er iets gaat veranderen, maar dat lukt niet zonder uw leidinggevenden en uw medewerkers. Om een goed samenwerkend team te creëren, moeten we zowel de organisatie en de rollen van medewerkers op elkaar afstemmen als de kernwaarden van het bedrijf en de benodigde vaardigheden van uw medewerkers.

Allereerst stelt onze PKM-adviseur samen met u als directie vast wat de aanwezige normen en waarden zijn en welke kernwaarden het beste passen bij uw bedrijf, nu en in de toekomst. Om een duidelijk beeld te hebben wat deze kernwaarden zijn, worden deze in gedrag omschreven om de kernwaarden concreet te maken.

We passen daarna het Gedragskompas toe om afspraken te maken met de directie: wat gaat u zelf doen om het gewenste gedrag te vertonen? Hoe geeft u voortdurend het "goede" voorbeeld? Goed gedrag doet namelijk volgen. We maken ook afspraken over het belonen van goed gedrag, zodat dit goede gedrag bekrachtigd wordt. Deze duidelijke afspraken maken we ook met uw medewerkers, zodat de gewenste cultuur meer voor hen gaat spreken. PKM begeleidt u in dit hele proces.

Natuurlijk hoeft u het daarna niet alleen te doen. Vanuit PKM adviseren we en ondersteunen we u ook graag met training, een analyse van uw team of competentiemanagement.

Uw voordeel: een heldere cultuur

U zorgt er met dit traject voor dat het gedrag van uw medewerkers past bij wat u als werkgever wilt uitstralen. Medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en u heeft een duidelijk merk als bedrijf met een heldere cultuur die past bij de toekomstverwachtingen van uw bedrijf, maar ook bij de verwachtingen van uw klanten. 

Uw investering

De tijdsinvestering voor dit traject is gemiddeld 3 tot 6 maanden. Let op, een cultuurverandering duurt gemiddeld 2 tot 4 jaar, echter het proces om dit in gang te zetten, zoals hierboven beschreven duurt doorgaans 3 tot 6 maanden.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Download alle diensten binnen Personeels-management

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.


Onze adviseurs

Ielse Lohuis

Ielse Lohuis
Directeur / Adviseur

Aad Braal

Aad Braal
Senior Adviseur

Ronald Kranenburg

Ronald Kranenburg
Adviseur

Tur van Kempen

Tur van Kempen
Adviseur

Richard Dekkers

Richard Dekkers
Adviseur


Artikelen over Personeels management

Top presteren is meer dan alleen technisch excelleren Uitblinken in een sport vereist heel veel trainingsuren om het talent te ontwikkelen met een hoge motivatie om succes te behalen. De technisch besten winnen niet altijd de medailles; de meest gedreven en zelfbewuste sporters komen vaak het verst. Bij teamsporten speelt ook nog de factor samenwerken

Profielanalyse (PPA) en Teamanalyse

Functioneringsgesprekken die echt wat opleverenVoor veel leidinggevenden is het houden van functioneringsgesprekken vaak een noodzakelijk kwaad. Het kost (veel) tijd, moet erbij gedaan worden en het is nog lastig ook, vinden veel leidinggevenden. Een functioneringsgesprek heeft als doel het functioneren en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Het behoren dus nuttige gesprekken te zijn, die wat opleveren

Functioneringsgesprekken – 5 tips

Praktische tips om gezond thuis te werkenGoede arbeidsomstandigheden; we weten allemaal hoe belangrijk dat is in een bedrijf. Medewerkers moeten veilig kunnen werken en over de juiste (veiligheids)middelen beschikken. U heeft daar als werkgever een wettelijke taak in. Behalve dat het verplicht is, leidt het tot minder kans op ongelukken, minder ziekteverzuim en dus minder

Arbo tips: gezond thuiswerken