Productie & logistiek

Efficiënte en effectieve processen

Productie en logistiek is de basis van elk productiebedrijf: het omvat alles wat u nodig hebt om uw klanten te bedienen. In principe gaat het hier om alles waarmee u uiteindelijk geld verdiend. Logisch dus dat dit allemaal goed in orde moet zijn en optimaal moet werken. Maar ook door verder te optimaliseren, kunt u uw winstgevendheid vergroten.

Blijven optimaliseren

Uw klanten hebben ook zo hun invloed. Hun eisen vragen om bepaalde certificaten als bewijs dat u optimaal produceert. En deze eisen veranderen over tijd. U moet dus blijven optimaliseren. Niets doen is geen optie, omdat u daarmee op kortere of langere duur omzet kwijtraakt. We begrijpen natuurlijk dat investeringen voor u spannend kunnen zijn en dat een verkeerde keuze kostbaar is.

Tools en advies

Vanuit PKM kunnen we u op verschillende manieren ondersteunen in een optimale productie en logistiek. Bijvoorbeeld met projectmanagement, lean technieken of voorraadmanagement. Zodat u
sterk in de markt staat en uw personeel en uw klanten tevreden zijn.

Onze mogelijkheden

Onderstaand vindt u de diverse mogelijkheden voor ondersteuning.

Vindt u het tijd voor een afspraak?

Wilt u meer informatie of denkt u dat wij u kunnen helpen? Ga dan met ons in gesprek zodat we alle mogelijkheden samen kunnen bekijken.

Projectmanagement advies

Een effectieve methode van projectmanagement, specifiek voor technische projecten, en projecten die winstgevend worden opgeleverd; dat is waarom u projectmanagement advies bij PKM aanvraagt. We helpen u aan een praktische standaard, met handige tools om projecten succesvol uit te voeren.

Wat houdt het in?

Projectmanagement is de tool voor een projectaanpak van grotere opdrachten en projecten. We maken hiervoor gebruik van de Prince 2 methode. Prince2 is een prettige methode voor productiebedrijven, omdat theorie en praktijk in deze tool goed worden gecombineerd.

Vanuit PKM hebben we een traject ontwikkeld waarin we u wegwijs maken in de Prince 2 methode. Naast een gedeelte theorie over de inrichting van de projectmanagement omgeving en het samenstellen van een projectteam, volgend we een actueel project. Tijdens elke projectfase kijkt onze PKM-adviseur mee en stuurt eventueel bij. De werkwijzen die we hier samen met u ontwikkelen zetten we samen met de projectleider om in de standaard projectmethode voor uw het bedrijf.

Diverse bedrijven die met deze projectaanpak gewerkt hebben, kregen van hun klanten daarna grotere projecten in opdracht, vanwege het vertrouwen dat zij hadden in de succesvolle afloop.
We bieden vanuit PKM ook een in-company cursus Projectmanagement, als onderdeel van het adviestraject of als aanvulling.

Uw voordeel: anticiperen op projectuitdagingen

Veel bedrijven ontvangen grotere orders, waar ze in eerste instantie heel blij mee zijn. Halverwege de uitvoering komen er echter steeds meer onvoorziene problemen bij en uiteindelijk veranderen aantrekkelijke opdrachten soms in lastige projecten. Met goed projectmanagement voorkomt u dergelijke problemen, doordat u ze snel inzichtelijk heeft en er zo tijdig op kunt anticiperen.

Uw investering

De tijdinvestering is sterk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en van de uit te voeren projecten. Het traject omvat 3 dagen kennisoverdracht en 1 a 2 dagen voor het behandelen van een eigen project. Ook is het mogelijk om een eigen project vanaf start te volgen. Hierbij gaan we dan uit van een halve dag per 2 weken bij een projectdoorloop van 3 maanden.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Technisch advies en mediation

Hopelijk overkomt u het nooit, maar het gebeurt: een geschil met een klant of met een leverancier. Vaak is daar al een traject aan vooraf gegaan en dat leidt er soms toe dat u niet meer goed in gesprek kunt met de andere partij. Of u en uw tegenpartij zijn het hardgrondig oneens over de kwestie. PKM staat u als onafhankelijke mediator bij, ook met de juiste technische kennis.

Wat houdt het in?

Het doel van mediation is om met beide partijen tot een oplossing te komen, zonder dat een rechtszaak nodig is. Vaak zijn mediators juristen, maar het komt in onze branche heel vaak voor dat het geschil om technische zaken gaat. Zoals de capaciteit of mogelijkheden van een productiemachine. De onafhankelijk mediator heeft dan een goede technische achtergrond nodig om het probleem te begrijpen en op te lossen.

Bij PKM werken technisch hoog opgeleide collega's die in staat zijn om technisch gebaseerde geschillen te helpen oplossen. Dat kan als technisch mediator of in samenwerking met een door partijen al uitgekozen mediator. Vanuit PKM hebben we veel branchekennis en werken we samen met de juristen van de Koninklijke Metaalunie.

Aan het einde van het traject is er een overeenkomst tussen alle betrokken partijen, een overeenkomst waar beide partijen tevreden mee zijn. Indien mediation geen optie is, omdat de tegenpartij toch een rechtszaak wil, dan kunnen we u altijd adviseren hoe u daarmee om kunt gaan (schikken of claimen).

Uw voordeel: snelle afwikkeling van een geschil

Mediation is bij uitstek de oplossing als u een geschil heeft dat u snel wilt oplossen. Het geeft u niet altijd (volledig) gelijk, maar zorgt wel voor een relatief snelle afwikkeling.

Uw investering

De tijdsinvestering is uiteraard afhankelijk van de betrokken partijen. Soms is er technisch onderzoek nodig of moeten machines beoordeeld worden. In alle gevallen spreekt onze PKM-mediator vooraf met beide partijen een plan van aanpak met doorlooptijd en kosten af. Onze ervaring is dat een dergelijk traject in 2 tot 3 maanden afgerond kan zijn. 

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Procesoptimalisatie en lean technieken

Een optimale productie en logistiek, geen verborgen kosten of materiaalverlies en een hoge leverbetrouwbaarheid; dat is waarom u via PKM aan de slag wilt met lean technieken. Uit alle beschikbare technieken geven we u snel en concreet advies voor de meeste geschikt techniek voor uw organisatie.

Wat houdt het in?

Er zijn meerdere lean technieken zoals 5S, KanBan, Six sigma, Kaizen, Value stream mapping en QRM. Deze technieken werken prima, maar moeten goed toegepast worden. Vanuit PKM kunnen we snel bepalen welke lean techniek voor uw bedrijf het meest oplevert. Hiervoor hebben we een quickscan die u inzicht geeft in de lean mogelijkheden van uw bedrijf. Hiermee kunt u samen met PKM en uw MT bepalen welke lean techniek u wilt toepassen.

Bij PKM hebben we voor de lean technieken niet alleen cursusmateriaal, maar ook ondersteunende zaken als documentsjablonen, zelfscans enzovoort beschikbaar. Kortom als u start met lean zullen we u daarbij geheel ondersteunen.

Uw voordeel: een directe kostenbesparing

Hoewel lean werken eigenlijk altijd doorgaat, merkt u na een lean traject meteen al een grote verbetering: lagere verborgen kosten en geen afkeurkosten zijn hiervan directe opbrengsten. Maar indirect zijn de opbrengsten nog groter omdat uw medewerkers prettiger en effectiever werken. Ook zij zullen graag met de lean gedachte verder gaan.

Uw investering

De tijdsinvestering is sterk afhankelijk van welke lean techniek u gaat toepassen. De 5S techniek voert u ongeveer in 2 maanden uit, terwijl u QRM minimaal 1 jaar nodig heeft. De andere lean technieken liggen hier qua doorlooptijd tussenin. Op basis van een uitgevoerde quickscan geven we u een goede inschatting van de doorlooptijd en de kosten voordat u start met het toepassen van lean management.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Routing ontwerp

U wilt een goed ingericht werkplaats na een verhuizing, of u wilt de huidige routing van uw materialen en producten verbeteren. Dat begrijpen we, want uw medewerkers werken daardoor prettiger en efficiënter. Bij PKM denken we mee met het ontwerp, zodat u in 2 tot 3 maanden een goed ingerichte werkplaats heeft.

Wat houdt het in?

Vooral na nieuwbouw, maar soms ook in bestaande situaties, komt het voor dat de routing van materialen en producten door uw werkplaats onlogisch is. Er staan bijvoorbeeld steevast materialen in de weg, of medewerkers ervaren ruimtegebrek. Ook horen we vaak de vraag waar zware machines moeten worden neergezet.

Bij PKM ondersteunen we u bij het oplossen van deze vragen. Wij denken graag mee met u bij het ontwerpen van een optimale inrichting van uw werkplaats en een optimale routing van materialen en producten.

Uw voordeel: inzicht in de juiste opzet

Voor uw productie heeft u machines en een magazijn nodig. Over de jaren heen wordt de routing suboptimaal: door nieuwe producten en processen verandert de origineel opgestelde routing. Met ons advies krijgt u inzicht in de juiste opzet en weet u, ook in de toekomst, waar u op moet letten.

Uw investering

De tijdsinvestering voor het ontwerpen van een nieuwe routing bedraagt 2 tot 3 maanden. Na het ontwerpen van de nieuwe routing blijven we u ook graag ondersteunen.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Voorraadbeheer advies

Een optimaal voorraadniveau, dus geen overbodige voorraad maar ook zeker niet te weinig; dat is waarom u zich door PKM laat adviseren over u voorraadbeheer. We kijken kritisch naar uw planning en logistiek en stellen het juiste voorraadniveau voor u vast.

Wat houdt het in?

Voorraden kosten geld en ze vormen een risico. Maar voorraden zijn ook nodig om op tijd te kunnen produceren en leveren. Kortom zonder voorraden kan uw bedrijf niet. Toch gaat er veel liquiditeit in uw voorraden zitten. Liquiditeit die u voor betere investeringen kunt gebruiken zoals modernere productiemachines.

Vanuit PKM helpen we u te bepalen welk voorraadniveau nodig is. Door kritisch naar planning en logistiek te kijken voorkomen we een te hoge voorraad. Tegelijkertijd kijken we naar het beheer: als u alles heeft maar dat niet weet, heeft de voorraad die u houdt geen zin, maar kost deze wel geld.

Na de aanpak van uw voorraadbeheer heeft u een opzet voor een goede voorraad en een goed beheer ervan. In uw ERP-pakket of in een apart systeem. Na enkele jaren heeft u weer een nieuwe inventarisatie nodig, omdat uw bedrijf altijd verandert over tijd.

Uw voordeel: alleen de voorraad die u nodig heeft

Wat uw bedrijf nodig heeft zijn precies voldoende voorraden. Niet te veel om onnodig liquiditeitsbeslag te voorkomen en niet te weinig om op tijd te kunnen leveren. Dus alleen die zaken op voorraad die nodig zijn en niet meer. Dat is het doel van voorraadbeheer door PKM.

Uw investering

De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 1 maand, afhankelijk van de omvang van uw producten en het aantal vestigingen waar u voorraad houdt.

Wilt u graag contact met een van onze adviseurs?

Gebruik ons korte formulier, door op de oranje knop te klikken en een van onze adviseurs zal contact opnemen.
Direct bellen kan natuurlijk ook: T. 030 605 33 36
Telefonisch kan samen met u worden bepaald wat de beste vervolgstappen zijn.

Download alle diensten binnen Productie

Je kan alle onderstaande diensten bekijken, maar als je ze allemaal download, kan je ze gemakkelijk bestuderen in je eigen tijd, vanaf je werkstation.


Onze adviseurs

Paul Hartgers

Paul Hartgers
Adviseur

Werner Verboom

Werner Verboom
Adviseur
Artikelen over Productie en logistiek

Top presteren is meer dan alleen technisch excelleren Uitblinken in een sport vereist heel veel trainingsuren om het talent te ontwikkelen met een hoge motivatie om succes te behalen. De technisch besten winnen niet altijd de medailles; de meest gedreven en zelfbewuste sporters komen vaak het verst. Bij teamsporten speelt ook nog de factor samenwerken

Profielanalyse (PPA) en Teamanalyse

Functioneringsgesprekken die echt wat opleverenVoor veel leidinggevenden is het houden van functioneringsgesprekken vaak een noodzakelijk kwaad. Het kost (veel) tijd, moet erbij gedaan worden en het is nog lastig ook, vinden veel leidinggevenden. Een functioneringsgesprek heeft als doel het functioneren en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Het behoren dus nuttige gesprekken te zijn, die wat opleveren

Functioneringsgesprekken – 5 tips