Nieuwe eis ISO normen: klimaatverandering 

ISO eis - klimaatverandering

23 april 2024

Klimaatverandering is een nieuwe eis in de ISO 9001, 14001 en 27001

Per 1 maart 2024 is er op de ISO 9001, 14001 en 27001 een wijziging aangebracht. Bedrijven moeten nu ook in hun risico/kansen analyse het onderwerp “Climate change” meenemen en aangeven welke acties er nodig zijn om hier voldoende aandacht aan te schenken. De exacte beschrijving is als volgt:

4.1 Add the following sentence at the end of the subclause: The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.
4.2 Add the following note at the end of the subclause: NOTE Relevant interested parties can have requirements related to climate change.

Dat betekent dat ze een eigen afweging moeten maken wat klimaatverandering voor het bedrijf tot gevolg kan hebben en dat ze klantwensen op dit onderwerp moeten meenemen als dat relevant is bij de stakeholdersanalyse.

PKM stelt dat klimaatveranderingen voor Nederlandse bedrijven relatief gering zijn, maar dat deze zeker kunnen voorkomen. Maar bedrijven die onderdeel zijn van een internationale keten, kunnen er natuurlijk meer mee te maken krijgen. In dit artikel gaan we hier kort op in.

Overstromingsschade of fundatieproblemen

Nederlandse bedrijven kunnen volgens ons met twee soorten directe gevolgen van klimaatverandering te maken krijgen: overstromingen en fundatieproblemen. Via internet kan iedereen voor de eigen locatie een inzicht krijgen welk overstromingsrisico er is en of er mogelijk fundatieschade kan optreden. Vooral in het westen van het land, maar ook in polders kan natuurlijk overstromingsschade ontstaan.

De kans er op in Nederland zal niet groot zijn, maar als bedrijf moet je je er wel op voorbereiden. We hadden ook nooit verwacht dat een virus de halve wereld zou platleggen, maar sinds COVID weten we ook dat dit een reëel risico is. Zo zult u ook met mogelijke klimaatverandering kunnen/moeten omgaan.

Bedrijven met buitenlandse handelsketens kunnen natuurlijk veel meer - en andere - gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Hierbij moet u kijken wat in de landen van oorsprong en in de handelsketens kan gebeuren. Overigens zijn zaken als vulkaanuitbarstingen (vliegen niet meer of beperkt mogelijk) en oorlog (Oekraïne en het Suezkanaal bijvoorbeeld) altijd al van invloed en moeten deze, indien relevant, meegenomen worden in de stakeholdersanalyse.

Risico analyses aanpassen

Ten slotte, hoe hiermee om te gaan? U kunt uw bedrijf natuurlijk niet continu voorbereiden op bijvoorbeeld een tijdelijk wereldwijd gebrek aan bepaalde materialen. Maar wanneer u weet dat het een kritisch risico is en van invloed kan zijn op uw bedrijf, zult u het in de risico analyses moeten meenemen en er maatregelen voor moeten treffen. Maatregelen dienen echter wel zichtbaar te zijn in het managementsysteem.

PKM kan u hier uiteraard goed van dienst zijn. Neem contact op met mij of met uw PKM adviseur


Neem contact met ons op

Geïnspireerd geraakt of behoefte om met ons in gesprek te komen? Neem contact met ons op. Bel direct: 030-605 33 36 of gebruik het formulier via onderstaande knop.

Auteur:

Paul Hartgers

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.