Datum van de training:
In overleg
Categorie: Financieel & IT
Categorie: Financieel & IT

Behoefte aan een betere investeringsbeoordeling?

Wilt u een investering door kunnen rekenen voor een juiste beslissing?

De crisis hebben we achter ons gelaten. Veel bedrijven draaien op volle toeren. Om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen groeit het personeelsbestand. Ook wordt er volop geïnvesteerd ter vervanging en uitbreiding van het machinepark. Een investeringsbeoordeling ligt voor de hand, want een verkeerde beslissing is snel genomen. met alle gevolgen van dien.

Ook in deze tijd moeten we financieel verantwoorde keuzes maken. Immers, naast investeringen zorgt ook de groei van het werkkapitaal (voorraden, onderhanden werk, het netto saldo van debiteuren / crediteuren) dat er extra druk op de aanwezige liquiditeiten komt te staan. Hiervoor is inzicht in de financiële effecten van investeringen noodzakelijk.

Bent u ook overtuigd van een juiste financiële investeringsbeoordeling, dan mag u deze eendaagse workshop niet missen.

Leerdoelen

Door het volgen van deze workshop bent u in staat de financiële consequenties voor zowel resultaat als liquiditeit van de geplande investeringen op hun merites te beoordelen.

Bestemd voor

De workshop is bedoeld voor ondernemers, bedrijfsleiders en financiële functionarissen in de MKB-metaal sector.

Algemene inhoud

  • De workshop Investeringsbeoordeling vergroot uw kennis en inzicht in de financiële beoordeling van uw investeringsplannen.
  • Naast kennisoverdracht oefent u diverse vraagstukken met praktische Excel rekenmodellen.
  • U krijgt na afloop een duidelijke handleiding mee en u ontvangt een usb-stick met de verschillende Excel rekenmodellen.
  • Na het volgen van deze workshop bent u in staat zelfstandig door te rekenen welke investeringskeuze het meest voordelig voor u uitpakt.
  • De uitkomsten van de analyses kunt u gebruiken voor een investeringsaanvraag bij een externe financier. Op grond van deze analyses is de vraag hoe de investering gefinancierd kan worden beter te beantwoorden.
  • Na afloop van de workshop is de trainer beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden.


    Voor het kunnen oefenen met de rekenmodellen is het nodig dat u een laptop met een MS Office-programma meeneemt.

Persoonlijke Trainingstoelage van het OOM

Voor deze training geldt ook de Persoonlijke Trainingstoelage van het OOM. Kijk hier voor de voorwaarden.

In-company

De hier genoemde training kan in-company worden gegeven. Data, tijdstip en inhoud stemmen wij geheel af op uw specifieke bedrijfssituatie. De kosten voor een bedrijfsinterne training worden altijd op basis van offerte aangeboden. Voor in-company trainingen geldt in de regel een minimum deelname van 6 cursisten. Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Aanvragen in-company training:
Investeringsbeoordeling

Klik op de knop om de in-company training aan te vragen. Wij zullen contact met u opnemen over het aantal deelnemers, locatie en datum.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Insert Content Template or Symbol

ons verhaal

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen is een uitdaging. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.