Datum van de training:
In overleg
Categorie: Financieel & IT
Categorie: Financieel & IT

Kostprijsberekening: Inzicht in het te verwachten resultaat

Een goede kostprijsberekening biedt de ondernemer inzicht in het te verwachten resultaat. Het dient als basis voor het al dan niet aannemen van orders.
Om te beginnen is bij het opzetten van een kostprijsberekening van belang om zowel de kosten als de uitgaven op de juiste manier toe te rekenen aan het product. Minstens zo belangrijk zijn haalbare en reële normen.

Kortom, een goede kostprijsberekening levert u een schat aan informatie op Het is een belangrijk instrument voor het nemen van beslissingen voor de exploitatie van uw bedrijf.

Leerdoelen

Het belang van een goede kostprijsberekening reikt veel verder. Een goed opgezette kostprijs biedt houvast bij het nemen van uiteenlopende beslissingen. Het vaststellen van de verkoopprijs bijvoorbeeld, de keuze om al dan niet (een deel van) het werk uit te besteden of om te bepalen op welk moment u grondstoffen moet inkopen.
En, stel dat u overweegt te investeren in productiemiddelen? Welke invloed heeft dat op de kostprijs?

Bestemd voor

De training ‘Kostprijsberekening en Exploitatie’ is bestemd voor medewerkers die (mede)verantwoordelijk zijn voor het financieel beheer van een bedrijf, zoals hoofd Financiën, Financiële administratie en overige managementfuncties.

Een opleiding op mbo- of hbo-niveau is gewenst en u bent werkzaam als manager of ambieert een functie op dat niveau.

Algemene inhoud

Tijdens de training ‘Kostprijsberekening en Exploitatie’ leert u een exploitatiebegroting opstellen. Deze begroting komt tot stand met behulp van een kostenverdeelstaat, waarbij alle bedrijfseconomische kosten in kaart worden gebracht.
De kostenverdeelstaat is het raamwerk voor de verdeling van de kosten over de verschillende kostenplaatsen; de basis voor uw kostprijsberekening.

Persoonlijke Trainings Toelage van het OOM

Voor deze training geldt ook de Persoonlijke Trainingstoelage van het OOM. Kijk hier voor de voorwaarden.


In-company

De hier genoemde training kan in-company worden gegeven. Data, tijdstip en inhoud stemmen wij geheel af op uw specifieke bedrijfssituatie. De kosten voor een bedrijfsinterne training worden altijd op basis van offerte aangeboden. Voor in-company trainingen geldt in de regel een minimum deelname van 6 cursisten. Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Aanvragen in-company training:
Kostprijsberekening en Exploitatie

Klik op de knop om de in-company training aan te vragen. Wij zullen contact met u opnemen over het aantal deelnemers, locatie en datum.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Insert Content Template or Symbol

ons verhaal

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen is een uitdaging. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.