Vinger aan de liquide pols 

Het overkomt eenieder van ons weleens. Ongelijk hebben. Soms, het klinkt in eerste instantie misschien wat vreemd, kan je daar erg blij mee zijn. Als u mij begin april zou hebben gevraagd hoe de bedrijfsportemonnee er vlak na de zomer vakantie zou uitzien, had ik u een weinig rooskleurig beeld geschetst. Nu, midden september, moet ik toegeven dat velen van ons MKB Metaal er tot op heden iets beter voorstaan dan ik had gevreesd.

De komende maanden zullen uitwijzen of dit voorzichtig positieve geluid terecht is. Als alle ondersteunde maatregelen zijn afgebouwd is het de vraag of de financiële bedrijfsvoering het mogelijk maakt de opgebouwde schulden terug te betalen.

Het blijft voor velen van ons dan ook zaak de vinger aan de “liquide pols” te houden.  Blijf daarom de komende maanden regelmatig uw liquiditeitspositie monitoren. Controleer of u terecht gebruik hebt gemaakt van de NOW regelingen, controleer hoe uw financiers omgaan met het inlopen van tijdelijk opgeschorte betalingen. Prognosticeer onder welke voorwaarden u aan al uw verplichtingen kunt voldoen en bewaak deze aannames. Op deze manier blijft u in control en voorkomt u dat u zich laat verrassen door niet voorziene liquide problemen.

Het maken van een liquiditeitsprognose wijkt af van het opstellen van een resultatenforecast. Andere variabelen spelen hier een rol. De verschillende technieken die hierbij gebruikt kunnen worden zijn bij velen van ons minder bekend. Vind het wiel niet opnieuw uit, bespaar tijd en vraag naar onze jarenlange expertise op dit vlak. Ook voor ondersteuning bij het opstellen van financiële planningen helpen wij u graag.


Neem contact met ons op

Geïnspireerd geraakt of behoefte om met ons in gesprek te komen? Neem contact met ons op. Bel direct: 030-605 33 36 of gebruik het formulier via onderstaande knop.

Auteur:

Bart Arp

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.