Welke factoren bepalen de waarde van uw onderneming? 

foto Bart Arp - Kerstblog 2 - waarde onderneming

18 december 2023

Welke factoren bepalen de waarde van uw onderneming?

In de wereld om ons heen is van alles aan de hand. Gelukkig heeft niet alles direct impact op ons, maar er is veel om over na te denken bij de koers die we zakelijk het komende jaar willen varen.

Ook op het kantelpunt van 2023/2024 is het in deze roerige tijden voor veel ondernemers een interessante vraag wat hun onderneming eigenlijk “waard” is, en welke factoren de “waarde” bepalen. Bij mijn poging om hierop een antwoord te geven zal ik mij proberen te beperken tot de hoofdzaken.

Allereerst dient u zich te realiseren dat er een verschil bestaat tussen de waarde van een onderneming en de prijs die daarvoor bij een transactie wordt betaald. Uitgaande van rationele partijen zal de waarde in de ogen van de koper boven de prijs liggen en in de ogen van de verkoper onder de prijs. Als dit anders zou zijn, zou er geen transactie hebben plaatsgevonden. Waarde is subjectief en plaats- en tijdgebonden. Neem het voorbeeld van de waarde van een glas water in uw kantoor en de waarde van een eenzelfde glas water na een week ronddolen in de Sahara.

Als we vervolgens nadenken over het begrip financiële waarde, kunnen we in de verleiding komen om te denken aan de boekhoudkundige waarde zoals we die in onze jaarrekening aantreffen. Hier wordt duidelijk dat er een verschil bestaat tussen de waarde van het aandelenkapitaal en de waarde van de onderneming (het totaal). Uit ervaring weten we dat de boekhoudkundige opstelling van bezittingen en schulden geen goed beeld geeft van de “werkelijke waarde”, bijvoorbeeld door de aanwezige stille reserves in onze activa.

Veel ernstiger is het feit dat dit waarde begrip ons niets vertelt over de toekomst. Het verleden doet ertoe, het heeft ons gebracht waar we nu staan, maar de toekomstige ontwikkelingen bepalen welke “waarde” we zullen creëren. Dat doen we met behulp van de aanwezige en toekomstige organisatie.

In markteconomieën moet er een relatie liggen tussen de opbrengst uit een investering en de prijs die ervoor wordt betaald; dit heet rendement. Afhankelijk van het gewenste rendement zal een koper meer of minder voor een object willen betalen. Bij de opbrengsten uit een onderneming gaat het dan niet om de verwachte resultaten, maar “heel plat” om de hoeveelheid cash die uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouder.

Resultaat is zonder meer een belangrijke “driver” onder uw kasstromen. Zonder winst geen duurzame toekomst, maar er zijn veel meer factoren die uw bedrijfsportemonnee beïnvloeden. U kunt daarbij denken aan investeringen, mutaties in uw werkkapitaal en mutaties die verband houden met de opname en het aflossen van leningen. Het gaat dus om toekomstige “vrij beschikbare” kasstromen. Dit is belangrijk om ons te realiseren. Een winstgevende onderneming die nu en in de toekomst slechts sporadisch in staat is dividend uit te keren, zal om die reden minder waard zijn.

Naast deze kasstromen hebben we gezien dat bij het bepalen van de waarde ook het gewenste rendement een rol speelt. Dit rendement reflecteert de risico-appreciatie van degene door wiens bril de “waarde” wordt bepaald. U kunt de Kerstdagen meer dan vullen met het lezen van een oneindige hoeveelheid bedrijfseconomische literatuur over alleen al dit onderwerp.

Ondanks dat u het heeft volgehouden dit artikel tot deze passage te lezen, verwacht ik niet dat u dat zal doen. Ik raad u dat overigens ook niet aan. In het algemeen kunnen we stellen: hoe lager het gewenste rendement, lees risico, hoe hoger de “waarde”.
Als we deze breuk met de vrij beschikbare kasstromen (teller) en het gewenste rendement (noemer) voor ogen hebben, kunnen we de waarde van ons bedrijf verhogen door ervoor te zorgen dat meer dividend kan worden uitgekeerd. Ook kunnen we de waarde verhogen door het aan ons bedrijf gerelateerde risico (lees gewenst rendement) te verlagen.

In formulevorm vereenvoudigd weergegeven:

Waarde = Vrije Kasstroom / Rendementseis
Vrije kasstroom €8, rendementseis 10%, waarde €80

Onderwerpen als verwachte winsten, investeringen, groei, werkkapitaalmanagement zijn het gevolg van de ontwikkelingen in de markt, van onze organisatie, onze innovatie en onze marktpositionering.
Alles speelt in hun samenhang een rol. Of ze beïnvloeden de teller (vrije kasstromen) of ze beïnvloeden de noemer (risico/rendement). Denken we na over “waarde” dan dienen we dus heel breed te kijken.

Bij het doorrekenen van de verschillende scenario’s rondom dit onderwerp wordt een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde planperiode en de periode daarna, genaamd restperiode. De waarde van de restperiode wordt bepaald door liquidatie, of door de aanname dat de onderneming blijft bestaan. In het laatste geval wordt in de berekeningen de waarde van de restperiode wel “eeuwigheidswaarde” genoemd. In de wetenschap dat de planperiode vaak slechts een gering aantal jaren bedraagt, is de waarde van de restperiode belangrijk voor de totale waarde van uw organisatie. Het begrip “duurzaam” dringt zich aan ons op.

Het is bijna 2024. Wellicht een mooi moment om eens over deze onderwerpen na te denken. Daarbij geldt dat als u wat wilt bereiken, u uw doelstellingen scherp in het oog moet hebben. Maar ook de huidige positie dient te kennen en de route moet weten waarlangs u verwacht uw doel te kunnen bereiken.

Met de Kerstdagen voor de deur is er een parallel te trekken met wat hierboven staat. In christelijke kringen wordt met de Kerstdagen herdacht dat de Schepper zelf, in de persoon van Jezus Christus, op aarde kwam. De bijbel leert dat God de Schepper is en dat Hij heilig en rechtvaardig is, maar ook liefdevol. De enige mogelijkheid om de van Hem afgeleerde mensheid met zichzelf te verzoenen, was om zelf hun schuld op zich te nemen. Dit heeft Hij gedaan door het oordeel dat zij verdienen te dragen. Wat met Kerst begint, eindigt met het Paasfeest, waarbij wordt herdacht dat Jezus Christus is gekruisigd, het oordeel heeft gedragen en uit de dood is opgestaan.
Vanuit christelijke perspectief is die kruisiging en de daarop volgende opstanding cruciaal. De dood betekent immers niet het einde, er wacht een eeuwigheid. In tegenstelling tot de aarde, is de mens, zo leert de bijbel, dus “duurzaam”. Waar die eeuwigheid dan wordt doorgebracht is afhankelijk of iemand het “kerstkind” en Zijn boodschap gelooft en aanneemt, of niet. Ook hier bepaalt de “planperiode” dus hoe die “restperiode” eruit ziet.

Telkens als ik over deze zaken nadenk, valt mij het verschil op tussen de Bijbelse inhoud van Kerst en de uiterlijke vormgeving van “Coca Cola” reclames en ”Mariah Carey” songs die de komende tijd over ons heen zullen worden gestrooid.

Ik hoop dat de komende feestdagen ook voor u een periode zal zijn waarin u de rust heeft om kort terug te blikken op het afgelopen jaar maar vooral ook om na te denken wat de toekomst u zal brengen.

Ik wens u gezegende Kerstdagen en een gezond, voorspoedig, waardevol en “duurzaam” 2024 toe!Bart Arp


Neem contact met ons op

Geïnspireerd geraakt of behoefte om met ons in gesprek te komen? Neem contact met ons op. Bel direct: 030-605 33 36 of gebruik het formulier via onderstaande knop.

Auteur:

Bart Arp

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.