Aad Braal

ing. Aad Braal

Adviseur

braal@pkm.nl
0651217232

Mijn passie is om in goed rentmeesterschap leuke opdrachten te doen voor ondernemende mensen, waarvoor kwaliteit en vakmanschap ook een uitdaging zijn!
In de dagelijkse praktijk betekent dit om op een respectvolle wijze kennis en ervaring uit te wisselen over bedrijfskundige vraagstukken ten aanzien van planvorming, structuren en systemen.

In de wereld van MKB metaal en technische bedrijven is er zo een diversiteit in type bedrijven en vraagstukken, dat geen dag hetzelfde is en daardoor het werk aangenamer wordt.
Verder is het prachtig om leiding te geven aan zelfstandige professionals, die op een creatieve wijze invulling geven aan hun werk in advies en trainingen.

Ook is het leuk om in diverse netwerken als organisatie en persoon te opereren, dat geeft (nog steeds na vele jaren) het gevoel van een vis in het water!

Doelgericht managen

 • Individuele coaching en klankborden met ondernemers over het realiseren van ambities en doelstellingen en het anticiperen op ontwikkelingen. 
 • Strategiebepaling; vanuit visie en missie de koers voor de komende jaren bepalen.
 • Ondernemingsplan opstellen waarin de bedrijfsdoelstellingen worden uitgewerkt naar de bedrijfsvoering voor meerdere jaren. 
 • Management(-team) begeleiding, zowel in de opzetfase als doorgroeifase, gericht op het verbeteren van de managementprocessen. 
 • Trainen van middenkader in leidinggeven, motiveren en stimuleren.

Effectieve organisatie

 • Organisatie- en overlegstructuur ontwikkelen en implementeren die is afgestemd op de bedrijfsontwikkeling.
 • Functiebeschrijving en –indeling: Analyseren en waarderen van functies in de organisatie.
 • Beloningsstructuur en managementbeloning: advisering over passende beloningsvormen 
 • Gedragsanalyse uitvoeren en gedragsprofielen beoordelen (volgens DISC- methode) in relatie tot de vereiste functie-competenties.
 • Functionerings- en beoordelingssystematiek opzetten. 
 • Trainen van het houden van Functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Invulling geven aan competentie- en talentmanagement.

Beheersing maakprocessen

 • Kwaliteitssysteem opzetten en implementeren volgens ISO 9001.
 • Veiligheidssysteem opzetten en implementeren volgens VCA*/VCA**.
 • FPC systeem opzetten en implementeren volgens CE bouwbesluit / EN 1090.
 • Uitvoering van een Branche ARBO RI&E en plan van aanpak.
 • Uitvoering van audits en managementreviews.
 • Zitting in college van deskundigen (SKB) t.a.v. MVO-monitor.

Financieel sturen 

 • Calculatietarieven berekenen met behulp van de Kostenverdeelstaat om tot een bedrijfseconomische kostendekkende tariefstructuur te komen. 
 • Begroting en budgettering: Bedrijfskosten analyseren en exploitatiebegrotingen doorrekenen. 
 • Resultaatbewaking: Periodieke analyse van werkelijke cijfers t.o.v forecast en advisering over bijsturing.

Opleiding

 • HTS- Werktuigbouw (productietechniek)
 • HTS Bedrijfskunde
 • Audittrainingen t.a.v. kwaliteitsmanagement (ISO en TQM)
 • Diverse managementtrainingen
 • Verkoopcursussen Kenneth Smit
 • Diverse trainingen HRM (erkend adviseur DISC)

Werk- en branche-ervaring

 • RSV concern: technische werkvoorbereiding en programmering CNC machines
 • Holland Signaal: Projectmanagement prototypebouw.
 • PKM: organisatie adviseur, trainer, management, zitting in bestuur.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

ons verhaal

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen is een uitdaging. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.