Bart Arp

drs. Bart Arp RV

Adviseur

arp@pkm.nl
0653478900

Vanaf mijn vroegste jeugd ben ik bekend met de metaal en technische sector. Mijn vader was werkzaam bij een machinefabriek en als klein kind kwam ik elke zaterdag in de werkplaats. Hoewel de techniek mij altijd heeft geboeid, paste de opleiding bedrijfseconomie mij het best. Om toch actief te zijn in een technische omgeving, was het logisch dat ik na mijn militaire dienst startte als controller bij een machinebouwer.

Na ruim 10 jaar veel relevante werkervaring te hebben opgedaan als financieel verantwoordelijke en managementteam lid, volgde in 1996 de overstap naar PKM. Vanuit de overtuiging dat commercie, technologie & innovatie en productiviteit de belangrijkste onderscheidende factoren zijn voor elk bedrijf in het MKB Metaal, ben ik dagelijks door heel Nederland werkzaam als PKM adviseur.

Ik richt mij op vraagstukken van financieel/organisatorische aard en met name op de aansturing. Forecasting staat daarbij vaak centraal en dikke rapporten worden zelden geschreven.
Typerend voor mijn wijze van werken zijn de woorden: Vertrouwen, Hands-on, Samen, Actie, Concreet en Doelgericht.

Doelgericht managen

 • Ondernemingsplan: vanuit de ambities van de ondernemer en de marktontwikkelingen, het in kaart brengen van de korte en lange termijn doelen en het definiëren van de juiste route daarnaar toe.
 • Managementteam begeleiding: het helpen opzetten van een efficiënt en effectief werkend MT.
 • Waardeoptimalisatie: het analyseren, implementeren en sturen op basis van een uitgebalanceerde set van kritische procesindicatoren, tezamen bepalend voor de waarde van de onderneming.
 • Recovery/reorganisatie: het rekening houdend met alle randvoorwaarden ombuigen van een verliesgevende naar een winstgevende exploitatie.

Effectieve organisatie

 • Organisatiestructuur: het analyseren en implementeren van de meest optimale verdeling van taken en bevoegdheden.
 • Werving en selectie: het begeleiden van het proces van het zoeken, vinden en inpassen van de benodigde functionaris.
 • Functiebeschrijving en –waardering: het bepalen en in kaart brengen van de functie inhoud en het niveau.
 • Beloningsstructuur: het opzetten van een bedrijfseigen maar wel marktconform “salarishuis” dat op een gebalanceerde wijze recht doet aan het benodigde kennisniveau, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, inzet etc.

Financieel sturen

 • Kostprijscalculatie: het bepalen van de verschillende kostenplaatsen en hun bijbehorende bedrijfseconomische kostendekkende tariefstructuur. 
 • Investeringsbeoordeling: met het oog op de te verwachten ontwikkelingen analyseren welke keuze zowel op het vlak van de liquiditeiten als op het vlak van het rendement het meest verantwoord is.
 • Liquiditeitenplanning: het op korte en lange termijn in kaart brengen van de ontwikkelingen van ontvangsten en uitgaven resulterend in een analyse van het benodigde werkkapitaal.
 • Werkkapitaal Analyse in het kader van exportactiviteiten. Zorg voor een juiste mix van in te zetten financieringsvehikels bij export. (Betalingscondities, leveringsvoorwaarden, Bankgaranties, LC’ s, Valuta/Koersrisico’s, Kredietverzekering, Leverancierskrediet, kopers krediet etc.
 • Bedrijfsfinanciering: het bepalen van de meest geschikte mix van de diverse vormen van eigen en vreemd vermogen. 
 • Waardebepaling: het berekenen van zowel de waarde van de   onderneming als de waarde van het aandelenkapitaal.
 • Crisismanagement: het in nauwe samenwerking met de dagelijkse leiding analyseren en implementeren van acute maatregelen gericht op het veiligstellen van het voortbestaan van de organisatie.
 • Trainer/docent Financieel Management: Kostprijscalculatie en Liquiditeitenplanning

Opleiding

 • Gymnasium Bèta
 • Universitaire studie bedrijfseconomie
 • Post doctorale opleiding Business Valuation
 • Diverse trainingen en cursussen

Werk- en branche-ervaring

 • 10 jaar financieel controller metaalbranche
 • 24 jaar adviseur PKM
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

ons verhaal

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen is een uitdaging. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.