Eric van Scherpenzeel

ir. Eric van Scherpenzeel MBA

Adviseur

Als zowel technologisch als bedrijfskundig opgeleide academicus heb ik jarenlange, hands on ervaring in directie- en managementfuncties in hoogwaardige technologische, internationale bedrijfsomgevingen. Tevens als organisatieadviseur op directie- en boardroom niveau. Kan hierdoor ondernemingen en organisaties succesvol leiden en adviseren vanuit een holistisch perspectief. Krachtige, resultaatgerichte zelfstarter. Rijnlands denker. Ervaren business analyst. Uitstekend in staat organisaties te structureren en te professionaliseren, menselijk talent te ontsluiten en corporate performance effectief te managen. Bij voorkeur via een programma van verbeterprojecten. Gewend te werken met externe toezichthouders en adviseurs. Ken de charme en kracht van familieondernemingen maar ook hun valkuilen. Kan hierin een waardevolle rol vervullen als integere sparringpartner. Beschik over voortreffelijke adviesvaardigheden inclusief coaching en conflictbemiddeling. Ben gewend om internationaal zaken te doen. Ruime ervaring met fusie- en overnametrajecten waarin de competenties als strategisch denker en onderhandelaar succesvol kunnen worden ingezet.

Dienstverlening

Voor PKM voer ik adviesopdrachten uit op het gebied van leiderschapsontwikkeling en organisatieverbetering. Speerpunten hierbij zijn:

 • Leiderschapsontwikkeling en het ontsluiten van menselijk talent in organisaties
 • Structureren en inrichten van ondernemingen, organisaties, processen en informatiesystemen
 • Prestatiemanagement van ondernemingen & organisaties
 • Inrichten en besturen van kennisintensieve organisaties
 • Internationaal ondernemen en zakendoen.

In opdrachten heb ik de rol van adviseur, programmamanager of coach. Als senior business analist kan ik helpen bij fusies & overnames, recovery en bedrijfsfinanciering. Mijn opdrachtgevers zijn vaak ondernemingen, organisaties en sectoren met (technologisch) hoogwaardige, kennisintensieve producten & diensten. Hierbij ligt de focus op MKB-ondernemingen.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling en het ontsluiten van menselijk talent in organisaties

“Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam succes van ondernemingen en organisaties. Het zorgt er voor dat menselijk talent binnen organisaties wordt ontsloten en ontwikkeld.”

Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam succes van ondernemingen en organisaties. Het zorgt er voor dat menselijk talent binnen organisaties wordt ontsloten en ontwikkeld. Er vindt een zorgvuldige afstemming plaats tussen ondernemingsdoelstellingen en persoonlijke doelstellingen.

Dienstverlening:

 • Leiderschapscoaching voor directeuren en ondernemers.
 • Sparring partner (critical friend) voor DGA’s.
 • Coaching en begeleiding van jonge ondernemers met een sterk groeiend bedrijf.
 • Advisering bij opvolgingsvraagstukken binnen familiebedrijven.
 • Coaching en begeleiding van de volgende generatie in familiebedrijven.
 • Coaching en begeleiding van managementteams.
 • Conflictbemiddeling binnen organisaties.
 • Toezichthouder in een RvC, RvT of RvA.

Structureren en inrichten

Structureren en inrichten van ondernemingen, organisaties, processen en informatiesystemen

“Er dient een organisatie gebouwd te worden waarbinnen mensen als professional hun talenten optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen ten dienste van de onderneming en haar stakeholders.”

Iedere onderneming dient een heldere missie, visie en strategie te hebben om haar bestaansrecht te onderbouwen. De ondernemer of directie dient deze voortvarend voor het voetlicht te brengen. Vervolgens dient er een organisatie gebouwd te worden waarbinnen mensen als professional hun talenten optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen ten dienste van de onderneming en haar stakeholders. De organisatie van de onderneming dient altijd faciliterend te zijn. Het Rijnlandse model is hierbij leidend.

Dienstverlening:

 • Missie, visie & strategiebepaling.
 • Structureren en inrichten van ondernemingen.
 • Structureren en inrichten van organisaties.
 • Communicatie en informatievoorziening binnen organisaties.
 • Werving & selectie van sleutelfunctionarissen.
 • Inrichten en optimaliseren van bedrijfsprocessen.
 • Inrichten en optimaliseren van informatiesystemen.
 • Implementatie Total Quality Management (TQM).
 • Begeleiden en ontwikkelen van organisaties naar een High Performance Organization.

Prestatiemanagement

Prestatiemanagement van ondernemingen & organisaties

“De prestaties van een onderneming dienen niet het uitgangspunt te zijn van het handelen maar de resultante van de inspanningen van de mensen als professionals binnen de organisatie.”

De prestaties van een onderneming dienen niet het uitgangspunt te zijn van het handelen maar de resultante van de inspanningen van de mensen als professionals binnen de organisatie. Dit is het uitgangspunt van Corporate Performance Management binnen Rijnlandse organisaties. Als de onderneming voldoende bestaansrecht heeft en beschikt over talentvolle mensen die samenwerken binnen een Rijnlandse organisatie, dan komen de prestaties vanzelf. Deze prestaties dienen op een effectieve en efficiënte manier gemeten te worden. Mensen dienen hiervan geen hinder te ondervinden. De Balanced Scorecard is hiervoor een doeltreffend instrument. Prestatiemanagement is nooit een doel op zich. Ze dient altijd het functioneren van mensen te ondersteunen maar daarnaast ook de ‘harde feiten’ weer te geven. Er dient een optimale samenwerking tot stand gebracht te worden tussen de gebruikers van de stuurinformatie en degenen die deze genereren.

Dienstverlening:

 • Structureren en inrichten van de financiële functie binnen ondernemingen.
 • Inrichten en optimaliseren van informatiesystemen.
 • Implementatie van de Balanced Scorecard.
 • Ontwikkelen van een High Performance financiële functie binnen ondernemingen.

Kennisintensieve organisaties

Inrichten en besturen van kennisintensieve organisaties

“Kennis is de meest waardevolle asset van een onderneming. Integraal kennismanagement binnen organisaties is derhalve van levensbelang.”

Kennis is de meest waardevolle asset van een onderneming. Verreweg de meeste kennis is aanwezig bij de mensen in de organisatie. Bij vertrek van een professional verlaat naast het warme lijf ook vaak kritische kennis de onderneming. Integraal kennismanagement binnen organisaties is derhalve van levensbelang voor ondernemingen. Idealiter wordt binnen organisaties aanwezige kennis opgeslagen in expertsystemen. In het bijzonder speelt kennismanagement een rol bij productontwikkeling.

Dienstverlening:

 • Inrichten en besturen van kennisintensieve organisaties.

Internationaal ondernemen

Internationaal ondernemen en zakendoen

“Internationaal zakendoen stelt directie & management voor nieuwe en andersoortige uitdagingen en brengt grotere risico’s met zich mee voor de onderneming.”

Veel ondernemingen opereren internationaal of krijgen daarmee te maken. Dit geldt ook voor veel MKB-bedrijven. Dit stelt directie & management voor nieuwe en andersoortige uitdagingen en brengt grotere risico’s met zich mee voor de onderneming.

Dienstverlening:

 • Structureren en inrichten van internationaal opererende ondernemingen.
 • Opzetten en besturen van internationale agenten- en distributeursnetwerken.
 • Begeleiden van ondernemingen bij het zakendoen met China.

Opleiding

 • Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente
 • Master of Business Administration, Henley

Trainingen – cursussen

 • Collegereeks ‘Organisatie 3.0’
 • Masterclass ‘Persoonlijk onderhoud’
 • Governance, Risk en Compliance
 • Collegereeks ‘Psychologie voor managers’
 • Zakendoen met China
 • De Nieuwe Controller
 • Balanced Scorecard

Ervaring

Adjunct-directeur Welgro, Groenlo (03-1999 – 06-2020)
Wereldspeler op het gebied van bulkwagens voor het transport van droge stoffen. Vestigingen in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk & Russische Federatie. Strategische samenwerking in China. Familiebedrijf tot overname door private equity fund in augustus 2019.

Belangrijkste resultaten:

 • Onderneming op alle fronten geprofessionaliseerd;
 • Organisatie laten uitgroeien tot een ‘High Performance Organization’;
 • Vestigingen opgezet in Duitsland, Verenigd Koninkrijk & Russische Federatie;
 • Omzettoename van 117% gerealiseerd;
 • Werkgelegenheidsgroei van 32% gerealiseerd;
 • Integraal Managementsysteem opgezet en geïmplementeerd;
 • Kwaliteitskeurmerken gerealiseerd: ISO 9001, PED, Horizontaal Toezicht, Toegelaten Exporteur;
 • Virtueel testen van producten en processen succesvol geïntroduceerd en geïmplementeerd;
 • Eindverantwoordelijk voor Management & Organisatie (BI, Finance, ICT, TQM & HRM);
 • Span of control: 6 managementteamleden.

Liaison Officer Azië Welgro, Groenlo (11-2005 – 06-2020)
Op directieniveau verantwoordelijk voor het tot stand brengen en operationaliseren van strategische samenwerkingsverbanden in China en overige landen in het Verre Oosten.

Belangrijkste resultaten:

 • Strategische samenwerkingsovereenkomst met Chinese partner in Shanghai gerealiseerd.

Organisatieadviseur & lid MT (vanaf 01-1997) PKM, Nieuwegein (08-1991 – 02-1999)
Hét organisatieadviesbureau (25 fte) voor MKB-metaalbedrijven en -ondernemers.

Belangrijkste resultaten:

 • Binnen het adviesbureau eindverantwoordelijk voor kennis/productontwikkeling vakgroepen Finance & HRM, performance regio Midden-Nederland, integraal kennismanagement en interne communicatie en informatievoorziening;
 • Ruime advieservaring binnen 30 tot 35 MKB-bedrijven inzake strategisch management, financieel management, TQM, coaching DGA’s, mediation en HRM;
 • Span of control: 5 organisatieadviseurs.

Project Manager Fo100, Fokker Aircraft, Amsterdam Zuidoost (01-1991 – 07-1991)
Voormalig Nederlandse vliegtuigfabrikant (13.500 fte) en bouwer van o.a. de F27 Friendship, F28 Fellowship, Fokker Fo50 en Fokker Fo100.

Belangrijkste resultaten:

 • Binnen Marketing & Sales, Product Support/Maintenance & Engineering verantwoordelijk voor de integrale performance monitoring bij luchtvaartmaatschappijen wereldwijd tijdens de introductieperiode na de lancering van dit nieuwe vliegtuigprogramma.

Project Engineer F27/F28, Fokker Aircraft, Amsterdam Zuidoost (08-1989 – 12-1990)
Binnen Marketing & Sales, Product Support/Maintenance & Engineering verantwoordelijk voor het ‘F28 Aging Aircraft Project’.

Belangrijkste resultaten:

 • In dit meerjarige project samen met nationale en internationale luchtvaartmaatschappijen en luchtwaardigheidsautoriteiten een additioneel onderhoudsprogramma opgezet waarmee de levensduur van F28 vliegtuigen is verlengd en de veiligheid is verhoogd.

Maintenance Engineer F28, Fokker Aircraft, Amsterdam Zuidoost (03-1988 – 07-1989)
Binnen Marketing & Sales, Product Support/Maintenance & Engineering verantwoordelijk voor het ‘F28 Structural Integrity Program’.

Belangrijkste resultaten:

 • Samen met Fokker-ingenieurs, nationale en internationale luchtvaartmaatschappijen en luchtwaardigheidsautoriteiten gezorgd voor doeltreffend onderhoud en modificaties aan het airframe van F28 vliegtuigen.

Research Engineer Metallic Materials, Fokker Aircraft, Schiphol Oost (08-1987 – 02-1988)
Binnen Enginering Laboratories/Materials Technology geparticipeerd in een grootschalig, meerjarig onderzoeksprogramma.

Belangrijkste resultaten:

 • Binnen een multidisciplinair team van specialisten geparticipeerd in een grootschalig, meerjarig onderzoeksproject naar de toepassing van ‘Arall’ (een aluminium laminaatmateriaal versterkt met Aramidevezels) binnen de vliegtuigprogramma’s Fokker Fo50 en Fokker Fo100.

Research Engineer, SGM, Hengelo (Overijssel) (02-1987 – 07-1987)
SGM (Stichting Geavanceerde Metaalkunde) (10 fte) voerde geavanceerd technologisch materiaalkundig onderzoek uit voor derden en was gehuisvest binnen de faculteit Werktuigbouwkunde van de Universiteit Twente.

Belangrijkste resultaten:

 • Als afgestudeerd materiaalkundige röntgenologisch onderzoek gedaan aan lasverbindingen binnen een internationaal team van specialisten binnen een grootschalig, meerjarig onderzoeksproject.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.