Erik Bok MBA

Adviseur

Na een start als onderwijzer en een tijd als zelfstandig ondernemer heb ik bij bedrijven in diverse sectoren gewerkt. Ik bekleedde verschillende functies; onder andere als adviseur, administratie en control bij ProRail, oganisatieadviseur/projectmanager binnen een verandertraject bij de overheid, stuurgroepvoorzitter en programmamanager bij KPN/Avex, projectmanager/strategisch adviseur bij een innovatieprogramma bij bibliotheken; eindverantwoordelijke bij een bedrijfsverandering en capaciteitsuitbreiding bij een middelgrote bierbrouwerij.

Mijn specialisatie ligt op het gebied van verbeteringen in de bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen en systemen, vergroten van de efficiency en effectiviteit, aanpassen van de organisatie, processen, systemen en ICT. Ook financieel kan ik een aardig woordje meespreken. Daarnaast heb ik gedurende mijn loopbaan verschillende verandertrajecten en innovaties mogen begeleiden en implementeren. En heb daar altijd een bij de organisatie passende oplossing kunnen aanleveren.

Door mijn brede ervaring, zowel commercieel als in een politiek-bestuurlijke omgeving kan ik op alle niveaus in een organisatie van toegevoegde waarde zijn: strategisch, tactisch en operationeel. Mijn opleidingen bedrijfskunde en MBA zijn hierbij natuurlijk van grote toegevoegde waarde.

Effectieve organisatie

 • Opzet en inrichten van organisatiestructuren
 • Ondersteuning bij (duurzame) inzetbaarheid personeel
 • Begeleiden en implementeren innovaties en veranderingen
 • Motivatie, coaching en training
 • Communicatie, kracht om mensen en hun ideeën te verbinden

Doelgericht managen

 • Missie, visie en strategiebepaling van een organisatie
 • Opzetten ondernemingsplan, marketing/verkoopplan, financieringsplan
 • Sturen op prestaties
 • Vaststellen van KPI’s en daarbij verzorgen van juiste managementinformatie op basis van beschikbare informatievoorziening (IV) en informatiemanagement (IM)

Beheersing maakprocessen

 • Analyseren, inventariseren en verbeteren processen, systemen en ICT
 • Vergroten efficiency en effectiviteit binnen een organisatie
 • Capaciteitsuitbreiding, vergroten productiviteit en optimaliseren bedrijfsvoering
 • Projectmanagement, sturen op tijd / geld / kwaliteit / informatie / organisatie en risico’s
 • Kwaliteitssystemen, veiligheids- en gezondheidsplannen, opzetten RI&E
 • Procesanalyse op basis van diverse modellen en implementatie van verbeteringen
 • Uitvoeren audits

Financieel sturen

 • Opzet en implementatie administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC) van een organisatie, inclusief vaststellen KPI’s
 • Begroten en budgetteren: opzet investeringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose
 • Bedrijfskosten analyseren en doorrekenen
 • Resultaatbewaking: vergelijk planning en realisatie en adviseren over bijstellingen
 • Calculatietarieven, kostprijs en opslagen
 • Analyse en adviseren jaarstukken 

Opleiding

 • MBA (Master in Business Administration) – WO Master
 • Bedrijfskunde – Post Bachelor HPO
 • Technologie Brouwerij en Mouterij – HBO
 • Pedagogische Academie Basisonderwijs – HBO
 • VWO 
 • Diverse masterclasses
  • Management van verandering
  • Organisatie en management
  • Strategisch HRM
  • Persoonlijk leiderschap
  • Bedrijfskundig procesmanagement
  • Strategie en omgeving
  • Financieel management
 • IT servicemanagement op basis van ITIL
 • Prince2
 • VCA VOL
 • Veiligheid en Gezondheid Coördinator Ontwerp- en Uitvoering (V&GC-O en -U)
 • Procesmanagement in projecten
 • Adviesvaardigheden voor adviseurs
 • Projectmatig Werken

Ervaring

 • Zelfstandig projectmanager / adviseur - Pivovarna Plan
 • Bedrijfsleider / adviseur bedrijfsvoering / lid MT - Loonbrouwerij
 • Projectmanager / strategisch adviseur - Bibliotheek Service Center
 • Projectmanager / programmamanager / stuurgroepvoorzitter / lid MT - KPN-Avex
 • Adviseur / hoofd projecten / lid MT - RailSupport
 • Adviseur bedrijfsvoering - Buro Tsjeq
 • Projectmanager / organisatieadviseur - Dienst Landelijk Gebied (Ministerie van LNV)
 • Senior medewerker planning en control / AO – IC – ProRail
 • Zelfstandig ondernemer – bierbrouwerijen
 • Onderwijzer basisonderwijs
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.