Wij staan voor u klaar 

PKM team

‘Een optimalisatie doorvoeren qua mensen en/of middelen, professionaliseren, productiviteit verhogen of een strategie ontwikkelen’. Allemaal vraagstukken waarmee de Stichting PKM het Nederlandse MKB-metaal en technische bedrijven kan verder helpen. Met een team van 12 mensen doet deze stichting er, onder de bezielende leiding van directeur Ielse Lohuis, alles aan om grofweg zo’n 600 ondernemers in de sector MKB-metaal en techniek zo toekomstbestendig mogelijk te maken. Wij staan voor u klaar!

PKM bestaat dit jaar 70 jaar en is gelieerd aan de Koninklijke Metaalunie. Lohuis vult aan: ‘Sterker nog de voorloper van de Metaalunie heeft deze stichting in 1953 opgericht met Marshall-hulp. Er was in die periode veel behoefte aan industrialisatie en de groei van professionele bedrijven die daar een bijdrage aan konden leveren ging niet snel genoeg. Om de bedrijven te helpen om hun productieperformance op orde te krijgen, werd PKM in het leven geroepen. De Metaalunie neemt sindsdien de juridische kwesties voor haar rekening en PKM is op alle andere facetten van een gedegen bedrijfsvoering gaan adviseren.

Samenwerking

Lohuis: ‘Nu, anno 2023, werkt het eigenlijk nog steeds zo. En ook voor diverse projecten werkt PKM nauw samen met Metaalunie. Onlangs zijn we samen gestart met functieomschrijvingen, beloningen en benchmarken bij bedrijven. Verder zijn we betrokken bij het organiseren en inrichten van de Stichting Keurmerkbeheer.’ Ons belangrijkste uitgangspunt bij alle activiteiten die we uitvoeren is om de productiviteit en professionaliteit van die bedrijven die we helpen, daar waar mogelijk te verbeteren, te optimaliseren en/of op een hoger plan te brengen’. Zo heeft PKM maar liefst 11 adviseurs in dienst die metaalbedrijven kunnen bijstaan op het gebied van vier pijlers: ‘Innovatie en Procesoptimalisatie’, ‘Strategie en Organisatieverandering’, ‘Financieel management’ en ‘Human Resource Management’.

Pijlers

Denk bij de eerste genoemde activiteit ‘Innovatie en Procesoptimalisatie’ aan het uitvoeren van bijvoorbeeld een investeringsanalyse, het maken van een ERP-selectie, het geven van technologie-advies met betrekking tot automatisering, robotica, lean management, 5S of machineveiligheid en CE-markeringen.

Daarnaast wordt vaak een beroep gedaan op PKM bij WBSO-aanvragen of voor opleiding op deze gebieden. En ook de rechtbank benadert PKM met regelmaat met de vraag of een getuige-deskundige van PKM een onderzoek kan uitvoeren bij een aansprakelijkheidsvraag op technologiegebied. Op het gebied van ‘strategie en organisatieverandering’ geven de adviseurs van PKM advies met betrekking tot het formuleren van missie en visie, het opstellen van arbeidsvoorwaarden passend bij goed leiderschap, beloningsvraagstukken en cultuurverandering.

Methoden en modellen

Voor nagenoeg alle vraagstukken die onder de verschillende pijlers vallen heeft PKM de afgelopen jaren praktische basismodellen en methoden uitgewerkt om ondernemers zo snel en efficiënt mogelijk, tegen zo gering mogelijke kosten, op weg te helpen. Neem bijvoorbeeld de veel gebruikte, handzame tool, die PKM heeft ontwikkeld voor de derde pijler ‘financieel management’: de ‘kostenverdeelstaat’. Deze is beschikbaar in een eenvoudiger en een uitgebreider model voor kleinere respectievelijk grotere bedrijven. Deze kostenverdeelstaat is zo gedetailleerd mogelijk opgezet, zodat een ondernemer bij het inrichten van zijn financiën niets vergeet en op relatief eenvoudige wijze alle gemaakte kosten kan onderverdelen naar de juiste kostenplaatsen. Een handig hulpmiddel dus voor budgetteren of voor het toetsen van kostprijzen van producten aan een begroting. Uniek aan deze kostenverdeelstaat is dat hierin ook de toekomstverwachtingen voor 1 jaar vooruit zijn meegenomen. Met een door de adviseurs van PKM volledig op klantspecificatie ingerichte kostenverdeelstaat kan een ondernemer vaak een paar jaar moeiteloos vooruit. Op ‘HRM’-gebied heeft PKM de zogeheten ‘inzetbaarheidsmanager’ ontwikkeld. Deze is inmiddels in de sector zo populair dat onlangs de 14e release is uitgebracht.

EDIH’s

In opdracht van Metaalunie heeft PKM recent innovatie-assessments uitgevoerd voor EDIH’s in Nederland. EDIH’s of hub’s bieden een uitgebreid innovatieprogramma voor metaal en technische bedrijven. Voor het uitrollen van dit programma helpen PKM-adviseurs om planmatig actief bedrijven in de betreffende regio te benaderen die goed aansluiten bij de doelstelling van de hub. Hubs voorzien in skills lab’s, een soort ‘museum van de toekomst’, wat dient als bron van inspiratie voor ondernemers die meer informatie willen over nieuwe technologieën.

Verbinder

Niet alleen is PKM een technische vraagbaak voor bedrijven, ook zijn ze een verbinder. Stel een ondernemer wil graag eens zien hoe een collega-ondernemer zaken heeft georganiseerd, dan maakt de adviseur van de Stichting PKM graag met zo’n collega-ondernemer een afspraak om eens te gaan kijken en ervaringen uit te wisselen. Vanzelfsprekend kan dit alleen als de beide ondernemers niet elkaars concurrent zijn. Verder organiseert PKM regelmatig inhoudelijk sterke webinars over actuele thema’s in deze branche, organiseren ze expertlezingen op vakbeurzen en wordt momenteel nagedacht over de organisatie van regiobijeenkomsten met gastsprekers voor groepen lokale ondernemers.

Felicitaties

Tenslotte feliciteert Stichting PKM het vakblad Vraag & Aanbod met hun 125-jarig jubileum en dankt hen voor de leuke samenwerking in de afgelopen jaren.

Voor nagenoeg alle vraagstukken heeft PKM praktische basismodellen en methoden ­uitgewerkt


Neem contact met ons op

Geïnspireerd geraakt of behoefte om met ons in gesprek te komen? Neem contact met ons op. Bel direct: 030-605 33 36 of gebruik het formulier via onderstaande knop.

Auteur:

Henriette Emers

Over PKM Advies Metaal

Ondernemen in de metaal en technische sector is een uitdaging om steeds beter te worden. Als ondernemer moet u kansen benutten en reageren op ontwikkelingen.

Met PKM als partner voor uw bedrijfsvoering wordt u geïnspireerd en ondersteund om het beste uit uw bedrijf te halen. Zodat uw bedrijf zich sneller ontwikkelt en meer grip krijgt op het resultaat.